ویزای کارگران و متخصصین کانادا اقامت دائم استارت آپ اکسپرس اینتری تاسیس شرکت خرید بیزینس خوداشتغالی تحصیلی اعتراض رفیوضال بازدید تجاری پناهندگی جاب آفر شغل ویزا ویزای مهاجرت استانی

ویزای کار نیروی خارجی در کانادا

اغلب افراد، برای کار در کانادا، به یک ویزای کار نیاز دارند. اگر مطمئن نیستید که شما به یک ویزای کار نیاز دارید یا خیر، به اینجا مراجعه کنید. دو نوع ویزای کار وجود دارد: ویزای کار بدون جاب آفر ویزای های کار با  کارفرمای معین. برای کار در کانادا اغلب افراد نیاز به ویزای کار دارند تا بتوانند در کانادا به صورت قانونی مشغول به کار باشند . اگر مطمئن نیستید که شما به ویزای کار نیاز دارید یا خیر به اینجا مراجعه کنید. دو نوع ویزای کار وجود دارد . ۱- ویزای کار بدون نیاز به جاب آفر ( پیشنهاد کار) که فرد متقاضی میتواند برای هر کارفرماییی در کانادا کار کند و استخدام بشود. ۲- ویزای کار با جاب آفر که در این مورد فرد متقاضی میبایست الزاما برای کارفرمایی کار کند که به او جاب آفر(پیشنهاد کار) داده است. این نوع از ویزای کار مستلزم ارایه LMIA یا همان “ارزیابی تاثیر بازار نیروی کار” میباشد. توضیحات مربوط به LMIA در زیر قابل مشاهده هست.
افراد زیر معمولا به ویزای کار نیاز ندارند، یا ویزای کار آنها، معاف از LMIA است:
 • متخصصانی که در تولید فیلم یا در تلویزیون مشغول به کار هستند
 • دانشگاهیان
 • پژوهشگران در مؤسسات کانادایی معین
 • دانشجویان کارآموز
 • متخصصان تعمیر و نگهداری برای تجهیزات صنعتی یا تجاری
 • متخصصان مذهبی یا افرادی که برای امور خیریه کار میکنند
 • ورزشکاران یا مربیان حرفهای
 • رقصنده ها، بازیگران، موزیسین های ارکستر، یا خوانندگان اپرا، یا هر کسی که در یک شغل مربوط به اینها کار میکند
 • کارآفرینان
 • متخصصان کشاورزی
 • کارمندان یک مأموریت دیپلماتیک خارجی، یک سمت کنسولی، سازمان بین المللی، یا دولت خارجی
 • مدیران صاحب بیزینس
 • متخصصانی که کارفرمایان آنها درخواست استخدام متخصصان را از طریق “برنامه مهاجرتی  استعداد خارجی” داده اند
 • متخصصانی که کارفرمایان آنها درخواست استخدام متخصصان را از تحت “طرح آزمایشی مهاجرت آتلانتیک” داده اند
همچنین، شما برای دریافت ویزای کار، به پیشنهاد استخدام یا جاب آفر نیاز ندارید اگر:
 • سن شما بین ۱۸ و ۳۵ سال باشد و بخواهید تحت برنامه ”تجربه بین المللی کانادا”، سفر و کار کنید
 • گواهینامه تعهد برای “برنامه ی ویزای استارت آپ” را داشته باشید
 • در حال حاضر در حال زندگی یا کار در کانادا هستید و میخواهید برای همیشه در کانادا بمانید
 • همسر یا عضوی از خانواده  شما در حال کار یا تحصیل موقت در کانادا باشد
 • به تازگی از یک مؤسسه آموزشی  پس از دیپلم در کانادا فارغ التحصیل شده باشید
 • یک متخصص  تحت یک معاهده  بین المللی باشید
 • یک ویزای اقامت موفقت با حداقل ۶ ماه اعتبار داشته باشید
 • درخواست پناهندگی سیاسی در کانادا داده باشید
 • در یک برنامه ی مبادله ای یا دوجانبه شرکت داشته باشید
 • یک متخصص  تحت یک توافقنامه ی فدرال-استانی/منطقه ای باشید
 • در “برنامه ی مهاجرتی جوانان جهان” مشارکت داشته باشید
 • یک دارنده ویزای تحصیل باشید که دیگر نمیتواند از لحاظ مالی، خود را تأمین کند
 • متخصصی  باشید که مورد سوءاستفاده شغلی قرار میگیرد یا در خطر سوءاستفاده شغلی در کانادا است
 • یک کارگر فرانسوی زبان یا دو زبانه هستید که قصد کار در خارج از کبک را دارید
 • یک کارمند هستید که به یک شرکت کانادایی  منتقل میشوید
اغلب کارفرمایان برای اینکه بتوانند یک کارمند  موقت را استخدام کنند، به یک “ارزیابی تأثیر بازار نیروی کار” (LMIA) نیار دارند. قبل از اینکه شما فرآیند استخدام را آغاز کنید، باید تعیین  کنید که به یک LMIA نیاز دارید یا خیر. اگر به LMIA نیاز نداشته باشید، باید کارمند موقت را از طریق برنامه کارمند خارجی موقت (TFWP) استخدام کنید. اغلب کارفرمایان برای اینکه بتوانند یک کارمند از خارج از کانادا را استخدام کنند ، به یک ” ارزیابی تاثیر بازار نیروی کار” یا همان LMIA نیاز دارند . قبل از اینکه کارفرما فرایند استخدام را آغاز کند، باید تعیین کند که به یک LMIA نیاز دارد یا خیر. اگر به LMIA نیاز نداشته باشد، باید کارمند را از طریق برنامه موقت (TFWP) استخدام کند.
TFWP به کارفرمایان اجازه میدهد که متخصصان خارجی را برای رفع نواقص موقتی نیروی کار و مهارت، استخدام کنند. LMIA مثبت نشان میدهد که نیاز به کارگر خارجی برای تکمیل موقعیت شغلی ای که پیشنهاد میدهید وجود دارد و همچنین نشان میدهد که هیچ فرد  کانادایی ای برای این شغل، در دسترس نیست.
پس از صدور یک LMIA مثبت، باید یک کپی از نامه تأیید را به هر کارمند موقت ارائه دهید و به هر کدام از آنها اطلاع دهید که برای ویزای کار درخواست دهند. پس از صدور یک LMIA مثبت، کارفرما باید یک کپی از نامه تایید را به هر کارمند موقت ارایه بدهد و به هرکدام از آنها اطلاع بدهد که برای درخواست ویزای کار درخواست بدهند.
میتوانید اطلاعات بیشتر مربوط به LMIAها، فرمهای درخواست، و مسئولیتهای کارفرمایان را در صفحه ی وب “برنامه ی  متخصصان خارجی موقت“ استخدام و توسعه ی اجتماعی کانادا بیابید.
اگر شما یک کارفرما از کبک باشید، کاندیدای شغلی شما نیز ممکن است نیاز به دریافت یک Certificat d’acceptation du Québec (CAQ) (گواهی پذیرش کبک) از دولت کبک باشد تا ویزای کار بتواند صادر شود. برای مشاهده  اطلاعات مربوط به CAQ، وب سایت e Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (اداره مهاجرت کبک) را ببینید.

ویزای کار بدون نیاز به کارفرما یا جاب آفر

ویزای کار بدون نیاز به کارفرما یا جاب آفر، ویزای کاری است که مختص شغل نیست. شما در صورتی میتوانید واجد شرایط  این ویزای کارباشید که: ویزای کار بدون نیاز به کارفرما یا جا افر، ویزای کاری است که وابسته به شغل خاصی نیست. به این معنا که شما به عنوان کارمند میتوانید با هر کارفرمایی کار کنید. شما در صورتی میتوانید واجد شرایط این ویزای کار باشید که:
 • یک دانشجوی بین المللی باشید که از یک مؤسسه آموزشی تعیین شده، فارغ التحصیل شده است و واجد شرایط برنامه ویزای کار پس از فارغ التحصیلی است
 • دانشجویی باشید که دیگر قادر به پرداخت هزینه های تحصیل خود نیست (دانشجوی بی بضاعت)
 • دارای یک ویزای کار مختص کارفرما باشید و مورد سوءاستفاده شغلی در کانادا قرار گرفته باشید یا در معرض خطر سوءاستفاده شغلی در کانادا باشید
 • درخواست اقامت دائم در کانادا را داده باشید
 • یک عضو از خانواده کسی باشید که درخواست اقامت دائم داده است
 • همسر یا شریک زندگی عرفی یک کارگر ماهر یا یک دانشجوی بی نالمللی باشید
 • همسر یا شریک زندگی عرفی یک متقاضی برنامه طرح آزمایشی مهاجرت آتلانتیک باشید
 • یک پناهنده، متقاضی پناهندگی، شخص محافظت شده، یا عضوی از خانواده نها باشید
 • تحت یک دستور اخراج از کانادا ولی غیر قابل اجرا باشید
 • یک ویزای اقامت موقت داشته باشید
 • از متخصصان جوان مشارکت کننده در برنامه های مهاجرت  خاص باشید
در هر کدام از این وضعیتها، شما باید معیارهای دیگری نیز داشته باشید تا واجد شرایط شوید. در اغلب موارد مجبور خواهید بود که هزینه مجوز کار را همزمان با هزینه ویزای کار، پرداخت کنید.

جوانان ماهر از طریق برنامه  تجریه بین المللی در کانادا (IEC) جوانان ماهر از طریق برنامه  تجریه بین المللی در کانادا (IEC)

جوانان ماهر از طریق برنامه  تجریه بین المللی در کانادا (IEC)

اگر شما یک کارفرمای کانادایی باشید، میتوانید جوانان ماهر شرکت کننده در تجربه بین المللی کانادا (IEC) را استخدام کنید تا سمت  شغلی که قادر به پیدا کردن افراد بومی برای آنها نبوده اید را تکمیل  کنید.
IEC در حال حاضر توافقنامه هایی با بیش از ۳۰ منطقه و کشور خارجی دارد که به جوانان (در سنین ۱۸ تا ۳۵) آن ناحیه ها کمک میکند که ویزای کار را سریعتر دریافت کنند. با استخدام مشارکت کنندگان IEC، ممکن است بتوانید متخصصان ماهر برای مشاغل مورد نظر را زودتر پیدا کنید.
نیازی نیست که یک LMIA “ارزیابی تأثیر بازار نیروی کار” را دریافت کنید تا یک مشارکت کننده IEC را استخدام کنید.
IEC دارای سه برنامه مهاجرتی  است که مشارکت کنندگان میتوانند برای آنها درخواست دهند، اگرچه اینطور نیست که هر گروه ، برای همه کشورهای طرف قرارداد کانادا قابل اجرا  باشد. اطمینان حاصل کنید که شغلی که پیشنهاد میدهید، منطبق با الزامات جریان کاندیدا است.
۱) متخصصان جوان
جوانان میتوانند تجربه کاری حرفه ای کانادا را کسب کنند تا در رقابت در اقتصاد جهانی، به آنها کمک کند. برای استخدام جوانان از این طریق ،فرد مذکور باید دارای یک  جاب آفر باشد.
شغل باید:
 • به توسعه ی حرفه های جوانان کمک کند
 • مطابق همه قوانین نیروی کارکانادا  در استان یا منطقه باشد، از جمله الزامات حداقل دستمزد
 • کد شغلی ملی (NOC) او بایستی  کد سطح نوع مهارت 0، A یا B، دسته بندی باشد.
 • NOC در سطح C، در صورتی قابل قبول است که جوان بتواند یک دیپلم، گواهینامه، یا مدرک پس ازدیپلم را به همراه درخواست ویزای کار، ارسال کند
۲) کارآموزی (انترنی) بین المللی
شرکت کنندگان در این گروه  باید دانش آموختگانی  باشند که در یک مؤسسه  پس از دیپلم  ثبت نام کرده اند. کاریابی یا انترنی باید برای تکمیل دوره  تحصیل آنها، الزامی باشد. برای استخدام افراد از این طریق باید یک شغل را به آنها پیشنهاد داده شود.
شغل باید:
 • مستقیما مرتبط با رشته تحصیلی مشارکت کننده باشد
 • مطابق همه قوانین نیروی کار درکانادا باشد، از جمله الزامات حداقل دستمزد
۳) کارکردن حین تعطیلات  (Working Holiday)
مشارکت کنندگان در این گروه  یک ویزای کاربدون جاب آفر دارند. هیچ دستورالعمل خاصی برای استخدام افراد دارای ویزای  کار بدون جاب آفر وجود ندارد. همان فرآیند استخدام عادی خودتان را دنبال کنید.

استراتژی مهارت های جهانی  (GSS) متخصصان بسیار ماهر، استراتژی مهارت های جهانی (GSS)

استراتژی مهارت های جهانی  (GSS)

کارفرمایان مایلند که استعدادهای برتر را برای کار در شرکت خود استخدام کنند، و خواهان یک فرآیند سریع و قابل پیشبینی برای انجام این کار هستند. اداره مهاجرت برای کمک به کارفرمایان برای یافتن سریع این متخصصان بسیار ماهر، استراتژی مهارت های جهانی (GSS) را معرفی کرده است. این استراتژی، شامل پروسه رسیدگی سریعتر، معافیتهای ویزای کار، و خدمات بهتر برای مشتریان است.
اتباع خارجی واجد شرایط روند رسیدگی باید واجد شرایط باشند، از جمله ارائه گواهی های پلیس در صورت نیازو چنانچه آنها اسناد مورد نیاز را ارسال نکنند، شامل پروسه رسیدگی  دو هفته ای نخواهند شد.
متخصصان معاف از ارزیابی تأثیر بازار نیروی کار (LMIA)، در صورتی واجد شرایط پروسه رسیدگی  دوهفته ای درخواست ویزای کار خود هستند که همه این الزامات را برآورده کنند:
 • درخواست را از خارج از کانادا ارسال کنند
 • طبق دسته بندی شغلی ملی (NOC)، شغل آنها یا مهارت نوع 0 (مدیریتی) باشد، یا مهارت سطح A (حرفه ای)
 • کارفرما، یک پیشنهاد استخدام را با استفاده از پورتال کارفرما ارسال کرده باشد و هزینه موافقت کارفرما را پرداخت کرده باشد
همسران و وابستگان
همسران یا کامن لاها ( ازدواج عرفی یا ازدواج غیر رسمی)و فرزندان آنان نیز واجد شرایط پروسه رسیدگی دو هفته ای درخواستها هستند. این در مورد درخواستهای ویزای توریستی، ویزای  کار، و مجوز تحصیل، صدق میکند. همسران، کامن لاها، و وابستگان باید یک تقاضانامه ی کامل ویزا رادرخواست دهند. البته همانطور که آگاه هستید ازدواج کامن لا یا ازدواج عرفی یا غیررسمی در ایران مرسوم نیست و افسران بررسی پرونده مهاجرتی به این موضوع واقف هستند . به طور کلی ثابت کردن ازدواج کامن لا یا عرفی کار سختی است و به مدارک و مستدلات متعددی نیازی لازم هست تا بتوان افسر اداره مهاجرت را قانع کرد که دو نفر به طور واقعی قصد زندگی مشترک در کنار هم را دارند.

 ویزای کار کانادا از طریق انتقال نیروی کار بین المللی IMP ویزای کار کانادا از طریق انتقال نیروی کار بین المللی IMP

ویزای کار کانادا از طریق انتقال نیروی کار بین المللی

به طور کلی، هدف برنامه مهاجرتی IMP (ویزای کار از طریق انتقال نیروی کار بین المللی) ، پیشبرد منافع ملی اقتصادی و فرهنگی گسترده کانادا است، و تا حد زیادی مبتنی بر توافقات چندجانبه/دوجانبه با سایر کشورها است (مثلا GATS، NAFTA)، که نیازمند  مجوز LMIA  با عنوان  (Labour Market Impact Assessment( نیست.
این توافقات انجام شده با اداره مهاجرت کانادا  تا حد زیادی مبتنی بر تعامل است،این مجوزهای کار ممکن است مختص کارفرمایی مشخص و یا بدون محدودیت کارفرما باشند، که به وضعیت این توافق بستگی دارد.
برنامه مهاجرتی IMP ، به کارفرمای کانادایی اجازه میدهد که یک کارگر خارجی موقت را بدون داشتن LMIA، استخدام کند. در غیر اینصورت  کارفرما مجبور خواهد بود که برای کارگر خارجی در خواست اجازه کار و مجوز LMIA نماید.
پس از اینکه کارفرما اقدامات مربوط به دریافت LMIA  را انجام دهد، کارگر خارجی میتواند برای ویزای کار درخواست خود را ارایه  دهد.
هنگامی که بحث کارگر خارجی موقت مطرح میشود، شرایط و مسئولیت های خاصی وجود دارند که کارفرما باید آنها را برآورده کند. اگر این کار را انجام ندهد، ممکن است مشمول جریمه شود.
در اغلب موارد کارفرما میایستی برای استخدام یک نیروی کار موقت از طریق برنامه IMP باید موارد زیر را رعایت کند:
 • هزینه تایید کارفرما (۲۳۰ دلار) را پرداخت کند؛ و فرم پیشنهاد استخدام را از طریق پرتال کارفرما، ایجاد و ارسال کند
پیشنهاد استخدام باید شامل اطلاعات مربوط به موارد زیر باشد:
 • بیزینس کانادایی
 • شرایط کارمند خارجی ای که مایل به استخدام آن هستید
 • جزئیات شغل
 • حقوق و مزایا
پس از ارسال و تایید پیشنهاد استخدام توسط کارفرما از طریق پرتال، کارفرما کد استخدام را دریافت خواهد کرد. کارفرما باید این کد استخدام را به کارگر موقتی که قصد استخدام او را دارد، بدهد. هنگامی که کارگر، این کد استخدام را دریافت میکند، میتواند درخواست مجوز کار را تکمیل کند. اداره مهاجرت کانادا درخواست او را بازبینی میکند تا مشخص شود که آیا او واجد شرایط کار در کانادا هست یا خیر.
در صورت تایید درخواست ،متقاضی در هنگام ورود به کانادا، اگر هنوز واجد شرایط باشد، یک معرفی نامه و یک ویزا کار را از یک افسر خدمات مرزی کانادا دریافت خواهد کرد؛ در غیر اینصورت اگر در حال زندگی در کانادا باشد یا هنگام ورود به کانادا درخواست خود را ارایه دهد، یک ویزای کار جدید را دریافت خواهد کرد.
ویزای کار از طریق انتقال نیروی کار بین المللی IMP: دریافت مجوز کارازطریق قانون [R205(a)] و (کد معافیت C12)
برنامه IMP ، به شرکتهای بین المللی اجازه میدهد که کارمندان شایسته را به منظور بهبود اثربخشی مدیریت، توسعه صادرات کانادا، و افزایش اثربخشی در بازارهای فرامرزی، موقتا به کانادا منتقل کنند.
ورود این افراد ، مطابق مقررات  اداره مهاجرت کانادا  وهمچنین مطابق مقررات موجود در توافقنامه های تجارت بین المللی برای شهروندان کشورهای امضا کننده این توافق باشد:
 • افراد واجد شرایط این برنامه، بر طبق بند R۲۰۵(a) و (کد معافیت C۱۲)، از دریافت مجوز (LMIA)، معاف هستند، زیرا از طریق انتقال تخصص خود به بیزینس های کانادایی، مزایای اقتصادی قابل توجه را برای کانادا فراهم میکنند. این در مورد اتباع خارجی هر کشوری صدق میکند (از جمله، طبق توافقنامه عمومی تجارت در خدمات (GATS)).
برای افراد واجد شرایط بر اساس بند R۲۰۴(a) از قانون مهاجرت با کد T۲۴، که نیاز به دریافت LMIA ندارند شرایطی را  فراهم میکند که شهروندان کشوری هستند که توافقنامه تجارت آزاد (FTA) و (NAFTA) را با کانادا امضا کرده اند. برای افراد واجد شرایط بر اساس بند R۲۰۴(a) از قانون مهاجرت با کد T۲۴، شرایط ویژه ای فراهم است. به این معنی که شهروندان کشورهایی که توافقانامه تجارت آزاد FTA و NAFTA را با کانادا امضا کرده اند نیازی به دریافت LMIA ندارند.
متقاضیان برنامه IMP ، در صورتی میتوانند طبق مقررات عمومی، درخواست مجوز کار بدهند که:
 • در حال حاضر توسط یک شرکت چند ملیتی استخدام شده باشند و به دنبال کار در یک شرکت مادر، شرکت تابعه، شعبه، یا یک شرکت وابسته به آن در کانادا باشند.
 • در حال انتقال به شرکتی در کانادا باشند که دارای یک رابطه  تجاری واجدشرایط با شرکت فعلی آنها است، و استخدام   آنها به شکل قانونی و دائمی در آن شرکت باشد (سابقه استخدامی  24-18 ماه میتواند به عنوان یک حداقل معقول و منطقی در نظر گرفته شود)؛
 • در حال انتقال به یک سمت مدیریتی ارشد که نیازمند دانش تخصصی است باشند.
 • توسط شرکتی که قصد دارد آنها را به خارج از کانادا منتقل کند، در یک سمت تمام وقت ,  حداقل به مدت یک سال طی دوره سه ساله دارای سابقه کار باشند که این سابقه میبایستی قبل از تاریخ درخواست ویزای کار باشد.  طول این ویزاها میتواند حداکثر پنج تا هفت سال باشد.
 • فقط برای یک دوره زمانی موقت، قصد ورود به کانادا را داشته باشند.
 • دارای کلیه شرایط دریافت ویزای موقت باشند.
الزامات مربوط به شرکت:
 • عموما  این شرکت باید محل  بیزینس را در کانادا تامین کند. برای استارت آپ جدید که هنوز فعالیت کاری آن آغاز نشده ارایه یک آدرس پستی به تنهایی قابل قبول است.
 • این شرکت باید برنامه های واقع گرایانه ای را برای تأمین کارکنان عملیات جدید ارائه دهد.
 • شرکت باید توانایی مالی را برای آغاز بیزینس در کانادا وتامین نیروی کارداشته باشد.
 • هنگام انتقال مدیران اجرایی، شرکت باید نشان دهد که به اندازه کافی بزرگ خواهد بود تا از وظایف اجرایی یا مدیریتی، پشتیبانی کند.
 • هنگام انتقال یک کارگر با دانش تخصصی، شرکت باید:
  • نشان دهد که این کار برای انجام بیزینس، مورد نیاز است
  • تضمین کند که کار، به وسیله مدیریت درشعبه  کانادایی هدایت و مدیریت میشود
طول مدت ویزاهای  کار:
 • ویزای  کار اولیه: یک سال
 • برای تمدید ویزا کار، شواهدی باید ارائه شوند مبنی بر اینکه:
  • شرکتهای کانادایی وشرکت مادر خارجی، هنوز از نظر تجاری با یکدیکر در ارتباط هستند
  • شرکت واقع در کانادا، در سال گذشته، فعال بوده
  • امکانات مورد نیاز برای شرکت کانادایی فراهم گردیده باشد
مقایسه مقررات عمومی اداره مهاجرت کانادا (IRPA) و NAFTA و سایر معاهدات تجاری:
اطلاعات زیر، هماهنگ سازی مقررات عمومی اداره مهاجرت کانادا با مقررات NAFTA را نشان میدهند.
الزامات و رویه های هماهنگ شده برای متقاضیان برنامه IMP که طبق مقررات اداره مهاجرت کانادا و بندهای (C۱۲) یا FTA (T۲۴)، وارد کانادا میشوند به شرح زیر میباشد:
مقررات مهاجرت عمومی (C۱۲)FTA T۲۴توضیحات
شهروندیبدون محدودیتآمریکایی یا مکزیکی (NAFTA)؛ اهالی شیلی یا پرو (و کسانی که اقامت دائم دارند) (FTA کانادا-پرو)
معیارهای استخدامکسانی که در حال حاضر در یک شرکت در خارج از کانادا مشغول به کار هستند، و به دنبال کار در یک شرکت مادر، تابعه، شعبه، یا وابسته در کانادا هستند؛ که این شغل فعلی باید شرایط ذیل را داشته باشد:
- استخدام آن شرکت و به مدت حداقل 1 سال (تماموقت) در 3 سال گذشته باشند،
- در یک پست شغلی مشابه مشغول فعالیت باشند
کسانی که در حال حاضر در یک شرکت مرتبط در خارج از کانادا، استخدام شده ا ند، و به دنبال کار در یک شرکت مادر، تابعه، شعبه، یا وابسته در کانادا هستند؛ که این شغل فعلی باید شرایط ذیل را داشته باشد:
- استخدام آن شرکت و به مدت حداقل 1 سال (تماموقت)
- یا شش ماه، برای توافقنامه (کانادا-پرو) در 3 سال گذشته،
- در یک پست شغلی مشابه مشغول به فعالیت باشند
سایر معیارهاشرکتها باید:
- دارای یک رابطه تجاری قابل اثبات و مشخص با یکدیگر باشند (شرکتهای مادر، تابعه، شعبه، یا وابسته)
- هر دو شرکت از نظر کاری به طور مشخص مشغول به فعالیت کاری و تجاری باشند
کارمند باید:
- در یک پست شغلی مشابه با  پشت شغلی فعلی در شرکت واقع در خارج از کانادا کار کند
- از نظر اداری باید دارای شرایط استخدامی مشخص و به صورت دایم باشد
همانند مقررات عمومی
از جانب کارگر:
- مدرک شهروندی (از کشور محل اقامت)
- مدارک اداری و شغلی دریافتی از کارفرما
 از جانب کارفرما:
مدارک و مستنداتی که نشان دهد که شخص متقاضی، در حال حاضر توسط یک شرکت مرتبط در خارج از کانادا مشغول به کار هست و که این شرکت قصد دارد که او را به یک شرکت مادر، تابعه، شعبه، یا وابسته از آن شرکت درکشور کانادا وجود دارد منتقل کند.
مدارک و مستنداتی که نشان دهد اینکه کارمند، در یک پست شغلی مشابه، به صورت پیوسته به مدت 1 سال (تمام وقت) در طول دوره  3 ساله  قبل از درخواست اولیه، مشغول به کار بوده است (به صورت دستمزدی یا قراردادی)
مدارک آگهی استخدامی منتشر شده در کشور کانادا که باید دارای: عنوان شغلی، جایگاه در شرکت، شرح شغل و شرح وظایف باشد
برنامه کلی آگهی پست شده شغلی مورد نظر کارمند در کانادا
برنامه حقوق و پاداش کارمند استخدامی
مدت زمان اقامت مورد نظر کارمند در کانادا
مدارک مستندات و شرح ارتباط کاری و تجاری بین شرکت کانادایی و شرکت خارجی
شواهدی مبنی بر اینکه هر دو شرکت در حال انجام بیزینس و فعالیت تجاری هستند
مدارک اضافی مورد نیاز از جانب کارفرما برای کارگران دارای دانش تخصصی:
مدارک اثباتکننده  دانش تخصصی کارمند
مدارک و مستنداتی که نشان دهد که این پست شغلی در کانادا، نیازمند چنین دانشی است
مدت اقامتبرای مدیران اجرایی و مدیران:
برای مدت اولیه حداکثربه مدت  3 سال، به جز در مورد استارت آپها (1 سال)
برای مدت 2 سال قابل تمدید میباشد
کل دوره اقامت نباید بیش از 7 سال شود
کارگران دارای دانش تخصصی:
- برای مدت اولیه حداکثربه مدت  3 سال، به جز در مورد استارت آپها (1 سال)
- برای مدت 2 سال قابل تمدید میباشد
- کل دوره  اقامت نباید بیش از 5 سال بشود
همانند مقررات کلی
درخواست برای مجوز کارمجوز کار از دو طریق برای متقاضی صادر میگردد:
به هنگام ورود به کشور کانادا از طریق ویزا  و در مبادی ورودی مرزها
از طریق مراکز برسی کننده مستقر در داخل کانادا بعد از ورود به کشور
همانند مقررات کلی
مجوز کار برای مالک بیزینس (ویزای کار برای مدیریت بیزینس ویژه صاحبان بیزینس):
اغلب درخواستهای LMIA مستلزم این هستند که کارفرما در ابتدا برای جذب کارگران کانادایی را آگهی کند. مستلزم این است که کارفرمای کانادایی برای جذب نیروی کارابتدا باید در روزنامه کانادایی و سایتهای کاریابی آگهی استخدام را به مدت سه ماه منتشر کند. با این حال، درخواستهای خاص LMIA وجود دارد که معاف از الزامات آگهی هستند. به عنوان مثال مجوز کاری که برای مدیریت و صاحب بیزینس است مشمول این دسته میگردد. این مقوله، مربوط به اتباع خارجیای است که مایل به تأسیس یا خرید یک کسب وکار در کانادا هستند، و میخواهند که در یک موقعیت شغلی که نیازمند مهارت بالا در آن بیزینس است ، کار کنند (غالبا با هدف مهاجرت و کسب اقامت دائمی).
اتباع خارجی برای این که واجد شرایط این برنامه باشند ، باید:
 • سطحی از کنترل منافع در بیزینس را نشان دهند؛ یعنی به عنوان یک سهامدار تکی یا عمده
 • نشان دهند که ورود موقتی آنها به کانادا، منجر به خلق یا حفظ فرصتهای استخدام برای کاناداییها و افراد دارای اقامت دائم خواهد شد
 • و در پست و موقعیت شغلی نباشند که قابل عزل باشند، یعنی جوابگو به یک فرد ارشدتر نباشند
برای LMIAهای مالک بیزینس ، هیچ آگهی یا استخدامی مورد نیاز نیست. شرط کلیدی این است که اتباع خارجی و وفرد اقدام کننده ، مالک یک بیزینس در کانادا باشند که در آن، بیش از 50% مالکیت داشته باشند.
سایر الزامات عبارتند از:
 • یک  بیزینس پلن که نشان دهد که مالک بیزینس، چگونه بودجه  کسب وکار را تأمین خواهد کرد واین اشتغال را ایجاد یا حفظ خواهد کرد، و این بیزینس پلن باید شامل حداقل یک طرح مالی ابتدایی و جدول زمانی رویدادها باشد
 • باید نشان دهد که این فرد به عنوان مدیریت فعال بیزینس میباشد (یعنی نمیتواند  فقط به عنوان یک سرمایهگذاری فعال باشد)  و در یک پست شغلی منطبق با صلاحیتها و تجریه های مورد نیاز، با حقوق و دستمزد برابر یا بیشتر از متوسط مشغول به کار میگردد.
 • استخدام حداقل یک کانادایی یا فرد دارای اقامت دائم (در حالت ایدهآل، در سال اول طبق طرح بیزینس).
هنگامی که مالک بیزینس ، یک LMIA مثبت را دریافت میکند، برابر اعتبار LMIA (معمولا تا ۲ سال)، میتواند یک مجوز کار را از “اداره  مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا” دریافت کند. هنگامی که مجوز کار دریافت شود، در اغلب موارد، مالک بیزینس، در موقعیتی خواهد بود که درخواست اقامت دائم را از طریق برنامه اکسپرس انتری به اداره مهاجرت کانادا ارایه بدهد.
شایان ذکر است که سیستم رتبه بندی جامع (CRS) برای برنامه اکسپرس انتری ، ازتاریخ  ۱۹ نوامبر سال ۲۰۱۶ اصلاح شده است، که در این تغییر, امتیازمربوط به پیشنهادات شغلی (از جمله موارد مبتنی بر LMIAهای مالک/اپراتور)، از ۶۰۰ امتیاز به ۲۰۰ امتیاز برای پستهای مدیریتی ارشد در ناک های شغلی ۰۰، و تا ۵۰ امتیاز برای ناک های شغلی ۰ A-B- کاهش یافته است. این به این معنی است که مجوز کار مبتنی بر LMIA مالک بیزینس، به طور اتوماتیک،منجر به صدور دعوتنامه اکسپرس انتری (ITA) برای دریافت اقامت دائم را تضمین نمیکند (چیزی که قبل از نوامبر ۲۰۱۶ به علت داشتن امتیاز ۶۰۰ وجود داشت؛ اگرچه هنوز هم کسب امتیاز این روش به بالابردن امتیازهای متقاضیان دربرنامه مهاجرتی اکسپرس انتری و درنتیجه بالا رفتن شانس پذیرش افراد متقاضی کمک شایان و قابل ملاحظه ای خواهد کرد). به صورت کلی این بدان معنی است که LMIAهای برنامه مالک بیزینس برای پستهای مدیریت ارشد، یک فرصت بسیار بهتر را برای فرد ایجاد میکنند تا طبق برنامه فدرال کارگران ماهر،  موفق به کسب اقامت دایم کشور کانادا گردند و به کانادا مهاجرت کنند.
شما به راحتی می توانید با کلیک بر روی گزینه «فرم ارزیابی» در زیر، فرم ارزیابی ویزای کانادا را برای مشاوره اولیه در امور ویزا و مهاجرت به کشور کانادا تکمیل نموده تا مجرب ترین وکلای پایه یک دادگستری کانادا در این مجموعه از طریق شماره واتساپ، با شما تماس حاصل نمایند:
دکمه فرم ارزیابی ویزای تحصیلی کانادا
راهنمای سایت

به مجموعه وکالتی یزدانی خوش آمدید!

یک رمز عبور به آدرس ایمیل شما ارسال خواهد شد.

اطلاعات شخصی شما برای پردازش سفارش شما استفاده می‌شود، و پشتیبانی از تجربه شما در این وبسایت، و برای اهداف دیگری که در سیاست حفظ حریم خصوصی توضیح داده شده است.

قبلاً حساب کاربری دارید؟

Close

Close

گروه