مهاجرت از طریق استان ساسکاچوان

28
مهاجرت از طریق استان ساسکاچوان

این استان دارای سه برنامه مهاجرت از طریق مهارت، تجربه و تجارت می‌باشد که طبق توافقات صورت گرفته با دولت فدرال، فرد متقاضی ابتدا از طریق دریافت گواهی تایید نامزدی توسط استان انتخاب می‌شود و سپس باید ظرف مهلت تعیین شده، از طریق دولت فدرال برای طی مراحل قانونی مهاجرتی و صدور اقامت دائم اقدام کند.

برنامه اول مهاجرت از طریق استان ساسکاچوان

برنامه اول مهاجرتی استان، گروه نیروی کار ماهر بین المللی (International Skilled Worker) می‌باشند که به سه گروه اکسپرس انتری (Express Entry)، مشاغل مورد تقاضا (Occupation In-Demand) و پیشنهاد شغلی (Employment Offer) از طرف کارفرما تقسیم می‌شوند.

برای واجد شرایط بودن در هر یک از این سه گروه افراد باید حداقل امتیاز ۶۰ از ۱۱۰ را که بر اساس فاکتورهای سن، سطح تحصیلات، سابقه کاری، زبان خارجی، تطبیق پذیری و ارتباط با استان ساسکاچوان از جمله داشتن پیشنهاد شغلی، داشتن خانواده یا آشنا ساکن در استان و سابقه کار یا تحصیل در استان تعیین می‌شوند، به دست آورد.

فاکتورها و نحوه امتیازدهی در مهاجرت از طریق استان ساسکاچوان

فاکتورها و نحوه امتیازدهی

سن: این فاکتور دارای حداکثر ۱۲ امتیاز برای افراد بین ۲۲ تا ۳۴ است و کمترین امتیاز به گروه سنی ۱۸ تا ۲۱ و ۴۶ تا ۵۰ سال اختصاص دارد. افراد زیر ۱۸ سال و بالای ۵۰ سال هیچ امتیازی کسب نخواهند کرد.

تحصیلات: این فاکتور دارای حداکثر امتیاز ۲۳ برای افراد دارای مدرک فوق لیسانس به بالا می‌باشد و کمترین امتیاز به افراد دارای معادل مدرک کانادایی یا ۲ ترم در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کمتر از ۲ سال) تعلق می‌گیرد. در نتیجه افراد دارای تحصیلات پایین‌تر (دیپلم) امتیازی کسب نخواهند کرد.

سابقه کاری: برای کسب امتیاز از این فاکتور فرد متقاضی باید دارای حداقل ۱ سال (معادل ۱۲ ماه کامل) سابقه کاری مرتبط با شغل اظهار شده در اپلیکیشن داشته باشد. امتیازات در این فاکتور بر اساس بازه زمانی به ۲ دسته تقسیم می‌شود:

در ۵ سال اخیر قبل از اقدام: حداکثر امتیاز این دسته ۱۰ امتیاز برای داشتن ۵ سال سابقه کاری و حداقل ۴ امتیاز برای داشتن حداقل ۱ سال سابقه کاری می‌باشد.

در ۶ تا ۱۰ سال اخیر قبل از اقدام: حداکثر امتیاز این دسته ۵ امتیاز برای داشتن ۵ سال سابقه کاری و حداقل ۲ امتیاز برای داشتن حداقل ۲ سال سابقه کاری می‌باشد. برای کمتر از ۱ سال سابقه کاری امتیاز ۰ در نظر گرفته شده است.

زبان خارجی: امتیازات این فاکتور به دو دسته برای زبان اول (انگلیسی یا فرانسه) و زبان دوم (انگلیسی یا فرانسه) تقسیم شده است.

زبان اول (انگلیسی یا فرانسه): حداکثر امتیاز این فاکتور ۲۰ امتیاز به افراد دارای سطح زبان CLB 8 یا بیشتر معادل آیلتس جنرال ۶.۵ (با Listening ۷.۵) به بالا در زبان انگلیسی و معادل C1 در زبان فرانسه تعلق می‌گیرد. حداقل امتیاز ۴ به افراد دارای سطح زبان CLB 4 معادل آیلتس جنرال ۴.۵ در انگلیسی و معادل B1 در زبان فرانسه تعلق می‌گیرد. افراد دارای سطح زبان پایین تر از ۰ امتیاز از این فاکتور به دست می‌آورند.

زبان دوم (انگلیسی یا فرانسه): حداکثر امتیاز این فاکتور ۱۰ امتیاز به افراد دارای سطح زبان CLB 8 یا بیشتر معادل آیلتس ۶.۵ (با Listening ۷.۵) به بالا در زبان انگلیسی و معادل C1 در زبان فرانسه تعلق می‌گیرد. حداقل امتیاز ۲ به افراد دارای سطح زبان CLB 4 معادل آیلتس جنرال ۴.۵ در انگلیسی و معادل B1 در زبان فرانسه تعلق می‌گیرد. افراد دارای سطح زبان پایین تر از ۰ امتیاز از این فاکتور به دست می‌آورند.

ارتباط با استان ساسکاچوان و تطبیق پذیری: این فاکتور به دو دسته تقسیم می‌شود:

یکی مختص به گروه دارای پیشنهاد کار است که می‌توانند ۳۰ امتیاز از این فاکتور کسب کنند و دسته دوم امتیازات به گروه اکسپرس انتری و گروه مشاغل مورد نیاز تعلق می‌گیرد که ۲۰ امتیاز در صورت دارا بودن خویشاوند خود یا همسر که مقیم دائم یا شهروند ساکن در استان ساسکاچوان باشند از جمله والدین، خواهر و برادر و فرزندان، پدربزرگ و مادربزرگ، خاله و عمه و فرزندان، دایی و عمو و فرزندان، می‌توانند به خود اختصاص دهند.

همچنین به افراد متقاضی در این گروه ۵ امتیاز در صورت داشتن حداقل ۱۲ ماه سابقه کار در ۵ سال اخیر با داشتن اجازه کار معتبر و ۵ امتیاز در صورت حداقل ۱ سال سابقه تحصیل در مراکز معتبر تحصیلات تکمیلی ساسکاچوان تعلق می‌گیرد.

گروه اول: اکسپرس انتری (Express Entry)

مزیت اقدام از طریق این برنامه این است که فرد متقاضی در صورت دریافت گواهی نامزد از طرف استان می‌تواند با کسب ۶۰۰ امتیاز دریافت اقامت دائم خود را ضمانت کند.

موارد مورد نیاز جهت واجد شرایط بودن برای این برنامه:

داشتن شماره پروفایل معتبر در سیستم اکسپرس انتری

دارا بودن حداقل سطح زبان مورد نیاز در هر یک از برنامه‌های اکسپرس انتری (FSW,FST,CEC) که با توجه به هر یک از برنامه متفاوت می‌باشد. به طور مثال برای نیروی کار ماهر فدرال (FSW) حداقل سطح زبان آیلتس جنرال ۶ مورد نیاز می‌باشد.

دارا بودن حداقل ۱ سال تحصیلات تکمیلی

دارا بودن حداقل ۱ سال سابقه کار مرتبط با رشته تحصیلی در مشاغل حرفه‌ای، حداقل ۲ سال سابقه کار مرتبط با رشته تحصیلی در

مشاغل فنی و یا ۱ سال سابقه کار مرتبط با رشته تحصیلی در کانادا چه در مشاغل حرفه‌ای چه مشاغل فنی

* سابقه کار باید در NOC 0,A,B باشد و جز مشاغل مستثنی شده از طرف استان ساسکاچوان نباشد.

* بعضی از مشاغل معرفی شده نیاز به داشتن مدارک تایید شده از طرف ارگان‌های استانی دارند.

گواهی تمکن مالی برای ۳ ماه اخیر قبل از اقدام

گروه دوم مشاغل مورد نیاز (Occupation In-Demand) در مهاجرت از طریق استان ساسکاچوان

گروه دوم: مشاغل مورد نیاز (Occupation In-Demand)

مزیت اقدام از طریق این برنامه این است که شخص متقاضی نیازی به گرفتن پیشنهاد شغلی ندارد. موردی که برای بسیاری از افراد چالش محسوب می‌شود.

موارد مورد نیاز جهت واجد شرایط بودن برای این برنامه:

دارا بودن حداقل سطح زبان CLB 4 در زبان انگلیسی معادل آیلتس جنرال ۴ و در زبان فرانسه معادل B1

دارای بودن تحصیلات تکمیلی

دارا بودن حداقل ۱ سال سابقه کار تمام وقت با حقوق در ۱۰ سال اخیر مرتبط با رشته تحصیلی در مشاغل مورد نیاز اعلام شده از طرف استان ساسکاچوان

* سابقه کار باید در NOC 0,A,B باشد و جز مشاغل مستثنی شده از طرف استان ساسکاچوان نباشد.

* بعضی از مشاغل معرفی شده نیاز به داشتن مدارک تایید شده از طرف ارگان‌های استانی دارند.

گواهی تمکن مالی برای ۳ ماه اخیر قبل از اقدام

گروه سوم: پیشنهاد شغلی (Employment Offer)

مزیت اقدام از طریق این برنامه است که پیشنهاد شغلی نیازی به دریافت LMIA از طرف کارفرما ندارد، پروسه زمانی تاییدیه شغلی تنها ۸ هفته طول می‌کشد و نیازی به نشان دادن گواهی تمکن مالی نمی‌باشد.

موارد مورد نیاز جهت واجد شرایط بودن برای این برنامه:

دارا بودن حداقل سطح CLB 4 در زبان انگلیسی معادل آیلتس جنرال ۴ و در زبان فرانسه معادل B1

* برخی از کارفرمایان نیاز به سطح زبانی بالاتر از مورد مذکور دارند.

دارا بودن حداقل ۱ سال سابقه کار تمام وقت با حقوق در ۱۰ سال اخیر مرتبط با رشته تحصیلی

دارا بودن پیشنهاد شغلی معتبر دائم و تمام وقت از کارفرمای واجد شرایط مستقر در ساسکاچوان

* پیشنهاد کار باید در NOC 0,A,B باشد.

مراحل اخذ اقامت دائم کانادا از طریق برنامه نیروی کار بین المللی ساسکاچوان:

 • ثبت اظهار علاقه مندی (Expression of Interest)
 • دریافت دعوت برای اقدام (Invitation to Apply)
 • ارائه مدارک و مستندات برای هر یک از فاکتورهای امتیازآور

دریافت گواهی نامزدی از طرف استان:

– مهلت ۳۰ روزه برای پذیرش نامزدی

– پرداخت ۳۵۰ دلار کانادا به استان برای هزینه اپلای

– دعوت اداره مهاجرت به اقدام برای اقامت دائم

– پرداخت هزینه‌های رسیدگی شامل ۸۲۵ دلار کانادا+ حق اقامت دائم ۵۰۰ دلار کانادا+ هزینه های بیومتریک ۸۵ دلار کانادا + سایر هزینه های مربوطه مانند آزمایشات پزشکی، گواهی عدم سوء پیشینه کیفری و ارزیابی

برای مدارک تحصیلی و آزمون زبان *هزینه‌ها متغیر هستند.

– مهلت ۶۰ روزه برای گروه اکسپرس انتری

– مهلت ۶ ماهه برای گروه مشاغل مورد نیاز و گروه پیشنهاد شغلی

– ارزیابی پیشینه پزشکی، امنیتی و عدم سو پیشینه توسط اداره مهاجرت

– صدور ویزای اقامت دائم برای شخص متقاضی و همراهان

سایر مزایای مهاجرت از طریق استان ساسکاچوان

علاوه بر مزایای ذکر شده در مورد هر برنامه، از جمله عدم نیاز به پیشنهاد شغلی برای گروه مشاغل مورد تقاضا، عدم نیاز به مجوز LMIA برای پیشنهاد شغلی، یکی از مزایای اصلی این برنامه کوتاه بودن پروسه زمان رسیدگی می‌باشد.

طبق آخرین آپدیت وبسایت استان ساسکاچوان پروسه زمانی رسیدگی به گروه پیشنهاد شغلی ۳ هفته به علاوه ۸ هفته جهت رسیدگی به تاییدیه پیشنهاد شغلی و زمان رسیدگی به گروه‌های اکسپرس انتری و مشاغل مورد نیاز ۳۵ هفته اعلام شده است.

از دیگر مزایای این گروه دربرگرفتن طیف وسیعی از مشاغل می‌باشد که می‌تواند افراد بسیاری را دربرگیرد. از جمله مشاغل مورد تقاضا که نیازی به معادل سازی مدرک ندارند، می‌توان به مشاغل زیر اشاره کرد:

 1. مشاغل مدیریتی (NOC Type 0 – Managerial) در حوزه‌های رستوران و خدمات غذایی، ساخت و ساز ساختمان، کشاورزی، تاسیسات، تولید، خرید و فروش، تبلیغات، امور مالی، بانکی و اعتباری، منابع انسانی، بیمه، خدمات پستی، کامپیوتر و اطلاعات
 2. مشاغل حرفه‌ای (NOC Level A- Professional) در حوزه‌های شیمی، ریاضی، تحلیلگران داده‌ها، اساتید دانشگاه، مشاوران آموزشی، مشاوران خانواده ازدواج و امور مرتبط، مشاوران کاری، اقتصاددان‌ها
 3. مشاغل فنی ماهر (NOC Level B – Technical or Skilled Trades) از جمله برنامه ریزان کنفرانس و ایونت‌ها، دستیاران اداری حقوقی، دستیاران اداری پزشکی، تکنسین‌های دارویی، الکترونیکی، مترور ساختمان، سوپروایزرهای خدماتی، آشپزان، خیاطان، جواهر سازان و تعمیرکاران جواهر و امور مرتبط، مکانیک‌های وسایل گرمایشی، سرمایشی، تهویه هوا، مکانیک‌های موتورسیکلت و امور مرتبط، کارگران متخصص امور دام و مزرعه و کشاورزی، سوپروایزر غذا و نوشیدنی، مواد معدنی، مهندسین قدرت و اپراتورهای سیستم قدرتی.
 4. برخی مشاغل نیاز به تاییدیه از نهادهای نظارتی خاصی از طرف استان دارند از جمله روانکاوان، حسابداران، طراحان وب، مهندسین و طراحان نرم افزار، تکنسین‌های سونوگرافی و آزمایشگاهی

اگر فرد متقاضی دارای حداقل شرایط باشد می‌تواند حداقل امتیاز ۶۰ را از مجموع ۱۱۰ امتیاز کسب کند. اما با توجه به نتایج منتشر شده از طرف اداره مهاجرت، پایین‌ترین امتیاز پذیرفته شده در دوره اخیر ۶۹ امتیاز بوده است که در دوره‌هایی حداقل امتیاز بالاتر از این نیز بوده است.

در نتیجه افراد متقاضی هر چه امتیاز بیشتری از فاکتورهای مذکور کسب کنند، شانس خود را برای دریافت نامزدی افزایش خواهند داد. به طور مثال اگر شخص متقاضی پیشنهاد شغلی داشته باشد با کسب ۳۰ امتیاز، با اقدام از طریق برنامه پیشنهاد شغلی می‌تواند دریافت نامزدی و در صورت دارا بودن سایر شرایط مدنظر از طریق اداره مهاجرت (Admissibility) دریافت اقامت دائم خود را تضمین کند.

همین طور اگر فرد متقاضی دارای خویشاوندی ساکن در استان باشد با کسب ۲۰ امتیاز، از طریق برنامه گروه اکسپرس انتری یا مشاغل مورد نیاز می‌تواند اقامت خود را تضمین کند.

در غیر موارد مذکور، با بالاتر بودن سطح تحصیلات، بیشتر بودن سابقه کاری، پایین‌تر بودن سن و آشنایی با زبان دوم می‌توانند امتیاز خود را بالا ببرند.

حداقل امتیازات در برنامه مهاجرت از طریق استان ساسکاچوان

حداقل امتیازات در برنامه مهاجرت از طریق استان ساسکاچوان

 • دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس (۲۰ امتیاز)
 • دارا بودن حداقل ۵ سال سابقه کاری مرتبط با رشته تحصیلی در یکی از مشاغل واجد شرایط (۱۰ امتیاز)
 • دارا بودن حداقل آیلتس ۶.۵ (۲۰ امتیاز)
 • دارا بودن سن زیر ۴۵ سال (۱۰ امتیاز)

بدیهی است که قابلیت جا به جایی امتیازات وجود دارد. بدین صورت که شخص می‌تواند سابقه کار کمتر داشته باشد و کمبود امتیاز را با سن کمتر یا مدرک تحصیلی بالاتر جبران کند.

اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها