ویزای EB1 آمریکا؛ مهاجرت مبتنی بر استخدام

73
ویزای EB1 آمریکا

ویزای EB1 آمریکا، مشهور به ویزای نخبگان، فرصتی استثنایی برای افراد با استعدادهای خارق العاده و دستاوردهای برجسته در زمینه‌های مختلف علمی، هنری، ورزشی، آموزشی و مدیریتی فراهم می‌کند.

این ویزا به عنوان اولین دسته از ویزاهای کاری دائم آمریکا، مسیر مستقیمی برای اخذ گرین کارت و اقامت دائم در آمریکا را به روی نخبگان و متخصصان برجسته می‌گشاید. در ادامه شرایط و الزامات دریافت ویزای EB1 آمریکا  را شرح خواهیم داد.

ویزای EB1 آمریکا؛ مهاجرت مبتنی بر استخدام

اگر غیر شهروندی با توانایی فوق العاده، استاد یا محقق برجسته، یا یک مدیر اجرایی یا مدیر چند ملیتی خاص هستید، ممکن است واجد شرایط ویزای اولویت اول مبتنی بر استخدام باشید. هر طبقه شغلی الزامات خاصی دارد که باید رعایت شود:

معیارهای ویزای EB1 آمریکا

معیارهای واجد شرایط بودن

دسته بندی ها توضیحات شواهد و مدارک
توانایی فوق العاده  

شما به عنوان متقاضی اصلی باید دارای توانایی فوق العاده‌ای در زمینه علوم، هنر، آموزش، بیزینس و یا ورزش باشید که بتوانید از طریق مواردی نظیر تحسین ملی یا جهانی ثابت نشان دهید.

شما باید حداقل 3 مورد از 10 معیار* زیر را داشته باشید، یا مدرکی دال بر یک بار موفقیت (به عنوان مثال، پولیتزر، اسکار، مدال المپیک) و همچنین شواهدی که نشان می‌دهد به کار در حوزه تخصص خود ادامه می‌دهید، ارائه دهید.

هیچ پیشنهاد شغلی یا گواهی کار مورد نیاز نیست.

 

اساتید و پژوهشگران برجسته

شما باید برای دستاوردهای برجسته خود در یک رشته دانشگاهی خاص به رسمیت شناخته شده باشید.

شما باید حداقل 3 سال سابقه تدریس یا تحقیق در آن زمینه دانشگاهی داشته باشید.

شما باید وارد ایالات متحده شوید تا بتوانید تدریس دوره تصدی یا شغلی یا موقعیت تحقیقاتی مشابه را در دانشگاه، موسسه آموزش عالی یا کارفرمای خصوصی دنبال کنید.

شما باید حداقل 2 مورد از 6 معیار ذکر شده در زیر را داشته باشید** و یک پیشنهاد شغلی از طرف کارفرمای احتمالی ایالات متحده ارائه دهید.

کارفرمای آمریکایی خصوصی شما باید دستاوردهای مستندشده را نشان دهد.

کارفرما باید حداقل 3 محقق را به صورت تمام وقت استخدام کند.

هیچ گواهی کار مورد نیاز نیست.

 

مدیر چند ملیتی

اگر قبلا برای کارفرمای درخواست کننده کار می‌کردید، باید تا 3 سال قبل از درخواست یا آخرین پذیرش غیرمهاجر قانونی، حداقل به مدت 1 سال در خارج از ایالات متحده کار کرده باشید. متقاضی ایالات متحده باید حداقل به مدت 1 سال تجارت کرده باشد، با نهادی که در خارج از ایالات متحده برای آن کار می‌کردید رابطه واجد شرایط داشته باشد و قصد داشته باشد شما را در سمت مدیریتی یا اجرایی استخدام کند. کارفرمای شما باید یک کارفرمای آمریکایی باشد که قصد دارد شما را در سمت مدیریت یا اجرایی استخدام کند.

فرد باید حداقل به مدت یک سال در ایالات متحده به عنوان یک شخص حقوقی دارای رابطه واجد شرایط با نهادی که شما را در خارج از کشور در مقام مدیریتی یا اجرایی استخدام کرده است، کار کرده باشد.

هیچ گواهی کار مورد نیاز نیست.

 

 

* معیارهای نشان دادن توانایی فوق العاده

به منظور نشان دادن تحسین ملی یا بین المللی پایدار و اینکه دستاوردهای شما در زمینه تخصصی شما به رسمیت شناخته شده است، باید شواهدی مبنی بر یک دستاورد یک بار مصرف (جایزه بزرگ بین المللی به رسمیت شناخته شده) یا 3 مورد از 10 معیار ذکر شده در زیر را داشته باشید. (یا شواهد قابل مقایسه اگر هر یک از معیارها به راحتی اعمال نمی‌شود):

 • شواهدی مبنی بر دریافت جوایز یا جوایز کمتر شناخته شده ملی یا بین المللی برای برتری
 • شواهدی مبنی بر عضویت شما در انجمن‌هایی در این زمینه که دستاوردهای برجسته اعضای خود را می‌طلبد.
 • شواهدی از مطالب منتشر شده درباره شما در نشریات حرفه‌ای یا تجاری بزرگ یا سایر رسانه‌های اصلی
 • شواهدی مبنی بر اینکه از شما خواسته شده است که کار دیگران را چه به صورت فردی و چه در یک هیئت داوری قضاوت کنید.
 • شواهدی مبنی بر مشارکت‌های علمی، هنری، ورزشی یا مرتبط با کسب و کار اصلی شما که اهمیت عمده‌ای در این زمینه دارد.
 • مدارکی دال بر نویسندگی شما در مقالات علمی در نشریات حرفه‌ای یا تجاری بزرگ یا سایر رسانه‌های اصلی
 • شواهدی مبنی بر اینکه آثار شما در نمایشگاه‌ها یا ویترین‌های هنری به نمایش گذاشته شده است.
 • شواهدی از عملکرد شما در مورد نقش رهبری یا حیاتی در سازمان‌های برجسته
 • شواهدی مبنی بر اینکه شما در رابطه با سایرین در این زمینه حقوق و دستمزد بالا یا سایر دستمزدهای بسیار بالا دارید.

شرایط ویزای EB1 آمریکا

** نمونه‌هایی از شواهد مستند که یک شخص، یک استاد یا محقق برجسته است:

برای اینکه ثابت کنید که یک استاد یا محقق برجسته هستید، باید از 6 معیار ذکر شده در زیر، شواهدی برای حداقل 2 معیار ارائه کنید. یا اگر هر یک از معیارها به راحتی اعمال نمی‌شود، شواهد قابل مقایسه‌ای داشته باشید.

 1. مدارکی دال بر دریافت جوایز اصلی برای دستاوردهای برجسته
 2. شواهدی مبنی بر عضویت در انجمن‌هایی که اعضای خود را ملزم به نشان دادن دستاوردهای برجسته می‌کنند.
 3. شواهدی از مطالب منتشر شده در نشریات حرفه‌‌ای که توسط دیگران در مورد کار غیر شهروندی در زمینه دانشگاهی نوشته شده است.
 4. شواهدی مبنی بر مشارکت، چه در هیئت یا به صورت انفرادی، به عنوان قاضی در مورد کار دیگران در رشته دانشگاهی مشابه یا وابسته
 5. شواهدی مبنی بر مشارکت‌های علمی یا پژوهشی اصلی در این زمینه
 6. مدارک تألیف کتب یا مقالات علمی (در مجلات علمی با تیراژ بین المللی) در این زمینه

فرآیند برنامه ویزای EB1 آمریکا

توانایی فوق‌العاده: می‌توانید با پر کردن فرم I-140 درخواست برای نیروی کار خارجی، برای خود درخواست دهید.

اساتید و محققان برجسته: کارفرمای شما در ایالات متحده باید فرم I-140 درخواست نیروی کار خارجی را ارسال کند.

به عنوان بخشی از فرآیند درخواست، کارفرمای شما باید بتواند توانایی مستمری برای پرداخت دستمزد پیشنهادی از تاریخ اولویت را نشان دهد.

کارفرمای شما باید با ارائه گزارش سالانه، اظهارنامه مالیات بر درآمد فدرال یا صورت مالی حسابرسی شده، توانایی مستمر برای پرداخت دستمزد شما را نشان دهد.

مدیر یا مدیر چندملیتی: کارفرمای آمریکایی شما باید فرم I-140 درخواست برای نیروی کار خارجی را ارسال کند.

به عنوان بخشی از فرآیند درخواست، کارفرمای شما باید بتواند توانایی مستمری برای پرداخت دستمزد پیشنهادی از تاریخ اولویت را نشان دهد. کارفرمای شما می‌تواند از گزارش سالانه، اظهارنامه مالیات بر درآمد فدرال، یا صورت مالی حسابرسی شده برای نشان دادن توانایی مستمر برای پرداخت دستمزد شما استفاده کند.

مزیای ویزای EB1 آمریکا

مزایای ویزای EB1 آمریکا برای خانواده دارندگان ویزای EB-1

اگر درخواست I-140 شما تایید شود، همسر و فرزندان مجرد شما که زیر 21 سال سن دارند، ممکن است واجد شرایط درخواست پذیرش در ایالات متحده در وضعیت مهاجرتE-14  یا E-15  باشند.

ویزای EB1 آمریکا؛ نخبگان جهان در مسیر آمریکا

مزایای دریافت ویزای EB-1، فراتر از اقامت دائم است. این ویزا، امکان زندگی، کار و تحصیل در یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای جهان را به شما می‌دهد. همچنین، فرصت‌های بی‌نظیری برای رشد و پیشرفت در زمینه تخصصی خود را به ارمغان می‌آورد.

در پایان، به یاد داشته باشید که دریافت ویزای EB-1 مستلزم ارائه شواهد و مستندات قوی دال بر تمایز و برتری شما در زمینه تخصصی‌تان است. با اتکا به سوابق و دستاوردهای برجسته خود، می‌توانید شانس خود را برای دریافت این ویزا و اقامت در ایالات متحده افزایش دهید.

حتما بخوانید: وکیل مهاجرت

فرم ارزیابی رایگان مهاجرت به آمریکا

منبع: www.uscis.gov

اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها