ویزای R-1 آمریکا؛ مخصوص کارمندان مذهبی غیر مهاجر

9
ویزای R-1 آمریکا؛ مخصوص کارمندان مذهبی غیر مهاجر

ممکن است وزرا و غیر وزیران در مشاغل مذهبی به منظور انجام کارهای مذهبی موقتاً به ایالات متحده بیایند.

شرایط عمومی ویزای R-1 آمریکا

فرد غیرمهاجر R-1 فرد غیر شهروندی است که به طور موقت به ایالات متحده می‌آید تا حداقل به صورت پاره وقت (به طور متوسط حداقل بیست ساعت در هفته) به عنوان وزیر یا در یک حرفه یا شغل مذهبی کار کند و توسط افراد زیر استخدام شود:

 • سازمان مذهبی غیرانتفاعی در ایالات متحده
 • سازمان مذهبی که توسط دارنده معافیت مالیاتی گروهی مجاز است از معافیت مالیاتی گروهی خود استفاده کند.
 • سازمان غیرانتفاعی که وابسته به یک فرقه مذهبی در ایالات متحده است.

برای واجد شرایط بودن، بایستی حداقل به مدت دو سال بلافاصله قبل از ارائه دادخواست عضو یک فرقه مذهبی با یک سازمان مذهبی غیرانتفاعی با حسن نیت در ایالات متحده بوده باشید.

فرآیند درخواست و مدارک مورد نیاز ویزای R-1 آمریکا

فرآیند درخواست و مدارک مورد نیاز ویزای R-1 آمریکا

یک کارفرمای احتمالی یا موجود در ایالات متحده باید فرم I-129، دادخواست برای یک کارگر غیرمهاجر را از طرف غیر شهروندی که به دنبال ورود به ایالات متحده به عنوان وزیر غیر مهاجر یا یک کارگر مذهبی در یک حرفه یا شغل مذهبی است، ارسال کند. اگر درخواست‌کننده معتقد است که یکی از شرایط صلاحیت به‌طور قابل‌توجهی اعمال مذهبی سازمان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، ممکن است طبق قانون احیای آزادی مذهبی (RFRA) معافیت بگیرد. درخواست کتبی برای معافیت باید همراه با پرونده اولیه باشد و باید توضیح دهد که چگونه این ماده:

 • مستلزم شرکت در فعالیتی است که توسط یک اعتقاد مذهبی صادقانه منع شده است.
 • از مشارکت در رفتاری که با انگیزه یک باور مذهبی صادقانه انجام می‌شود، جلوگیری می‌کند.

خواهان نشان می‌دهد که واجد شرایط معافیت RFRA است و باید درخواست را با مستندات مربوطه پشتیبانی کند. ما در مورد درخواست‌های معافیت به صورت موردی تصمیم‌گیری خواهیم کرد. خواهان باید مدارکی دال بر صلاحیت برای طبقه‌بندی مورد نظر داشته باشد. هم سازمان درخواست‌کننده و هم مددکار مذهبی باید الزامات خاصی را رعایت کنند که در زیر خلاصه شده و در جلد 2، بخش O، راهنمای سیاست USCIS به طور خلاصه توضیح داده شده است.

اثبات وضعیت معافیت مالیاتی ویزای R-1 آمریکا

اگر سازمان درخواست‌کننده نامه IRS 501(c)(3) جداگانه خود را داشته باشد، درخواست‌کننده باید یک نامه تعیین‌کننده معتبر در حال حاضر از IRS ارائه دهد که نشان دهد سازمان از پرداخت مالیات معاف است. نامه تعیین IRS باید معتبر باشد و در زمانی که سازمان مذهبی فرم I-129 را ارسال می‌کند، سازمان درخواست کننده را پوشش دهد.  تصمیم‌نامه معتبر ممکن است شامل نامه‌ای باشد که IRS قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن کد درآمد داخلی سال 1986 صادر کرده ، یا ممکن است تحت تجدید نظرهای بعدی کد درآمد داخلی صادر شود.

اگر سازمان تحت معافیت مالیاتی گروهی به عنوان معاف از مالیات شناخته شود، متقاضی باید نامه تعیین معافیت مالیاتی گروه IRS معتبر فعلی و اسنادی را ارائه کند که سازمان تحت پوشش معافیت مالیاتی گروهی قرار دارد.  چند مثال در این زمینه عبارت است از:

 • نامه سازمان مادر مبنی بر اجازه استفاده از معافیت مالیاتی گروهی به متقاضی
 • .هرست راهنمای آن سازمان که درخواست کننده را به عنوان عضوی از گروه فهرست می‌کند.
 • فهرست عضویت در وب سایت سازمان مادر که پوشش معافیت آن را تأیید می‌کند.
 • نامه‌ای از IRS که پوشش را تأیید می‌کند.

اگر نامه تعیین IRS معافیت مالیاتی سازمان را به عنوان یک سازمان مذهبی مشخص نکند، در این صورت متقاضی باید مدارکی را ارائه کند که ماهیت و هدف مذهبی سازمان را ثابت کند. این امر ممکن است شامل، اما نه محدود به اساسنامه، آگهی‌ها، مقالات، بروشورها، یا سایر متونی باشد که هدف و ماهیت مذهبی سازمان را توصیف می‌کند. در صورتی که سازمان وابسته به فرقه مذهبی باشد، متقاضی باید موارد زیر را ارائه دهد:

 • نامه تشخیص معتبر فعلی از IRS که نشان می‌دهد سازمان از مالیات معاف است
 • . اسنادی که ماهیت مذهبی و هدف سازمان را مشخص می‌کند، از جمله، اما نه محدود به:
 • یک کپی از ابزار سازماندهی سازمان که اهداف سازمان را مشخص می کند.
 • ادبیات سازمانی که هدف دینی و ماهیت فعالیت های سازمان را توصیف می‌کند و
 • یک گواهی فرقه مذهبی، که به عنوان بخشی از فرم I-129، ضمیمه R گنجانده شده ا و بیان می‌کند که سازمان درخواست کننده به فرقه مذهبی وابسته است.گواهی فرقه مذهبی باید توسط سازمانی غیر از سازمان درخواست کننده امضا شود و گواهی دهد که سازمان درخواست کننده بخشی از همان فرقه مذهبی سازمان است.

اثبات غرامت حقوقی یا غیر حقوقی یا خود حمایتی

درخواست‌کننده باید شواهد قابل تأییدی را ارائه کند که نشان دهد چگونه قصد دارد به کارگر مذهبی غرامت بپردازد، از جمله غرامت خاص پولی یا غیرنقدی، یا اینکه چگونه غیرمهاجر R-1 به عنوان بخشی از یک برنامه تبلیغی تثبیت‌شده از خود حمایت خواهد کرد. شواهدی که نشان می‌دهد چگونه درخواست‌کننده قصد دارد غرامت حقوقی یا غیر حقوقی را ارائه کند ممکن است شامل موارد زیر باشد:

 • شواهد پیشین مبنی بر غرامت برای موقعیت‌های مشابه
 • بودجه‌هایی که درآمدهای مورد نیاز برای حقوق یا اجاره‌نامه را نشان می‌دهند.
 • شواهدی مبنی بر اینکه کارفرمای بالقوه اتاق و غذا را در اختیار کارگر مذهبی قرار می دهد.
 • فرم‌های W-2 یا اظهارنامه مالیاتی تایید شده

اگر اسناد IRS در دسترس نباشد، خواهان باید دلیل آن را توضیح دهد و اسناد قابل بررسی و قابل مقایسه را ارائه دهد. خود حمایتی به این معنی است که موقعیتی که ذینفع خواهد داشت، بخشی از یک برنامه تعیین شده برای کار تبلیغی موقت و بدون غرامت و بخشی از یک برنامه بین‌المللی گسترده‌تر تبلیغی است که حامیان فرقه هستند. اگر ذینفع از خود حمایت کند، متقاضی باید مدارک زیر را ارائه دهد:

 • شواهدی که نشان می‌دهد درخواست‌کننده برنامه مشخصی برای کار تبلیغی موقت و بدون غرامت دارد.
 • شواهدی که نشان می‌دهد این فرقه برنامه‌های تبلیغی را هم در ایالات متحده و هم در خارج از کشور حفظ می‌کند.
 • شواهدی مبنی بر پذیرش ذینفع در برنامه تبلیغی؛
 • شواهدی که وظایف و مسئولیت‌های دینی مرتبط با کار تبلیغی سنتی را نشان می‌دهد.
 • کپی سوابق بانکی ذینفع، بودجه‌هایی که منابع خود حمایتی را مستند می‌کنند (از جمله پس‌اندازهای شخصی یا خانوادگی، اتاق و غذا با خانواده‌های میزبان در ایالات متحده، یا کمک‌های مالی از کلیساهای فرقه) یا سایر شواهد قابل تایید قابل قبول برای USCIS

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد خط مشی USCIS مربوط به الزامات جبران خسارت، به دفترچه راهنمای سیاست USCIS مراجعه کنید.

اثبات عضویت فرقه‌ای و شواهد در مورد موقعیت آینده

متقاضی باید موارد زیر ارائه دهد:

 • شواهدی مبنی بر اینکه کارگر مذهبی عضو یک فرقه مذهبی می‌باشد که دارای یک سازمان مذهبی غیرانتفاعی به مدت حداقل دو سال بلافاصله قبل از تکمیل فرم I-129.با حسن نیت در ایالات متحده است.
 • مدارکی دال بر اینکه مددکار مذهبی صلاحیت انجام وظایف سمت پیشنهادی را دارد.اگر مددکار مذهبی به عنوان وزیر کار کند، درخواست کننده باید موارد زیر را ارائه کند:
 • یک کپی از گواهی خدمت مذهبی یا مدارک مشابه؛و
 • اسنادی که فرقه دینی را نشان می‌دهد، صلاحیت کارمند مذهبی را به عنوان وزیر پذیرفته است، و همچنین شواهدی مبنی بر اینکه آنها هر دوره از آموزش الهیات تجویز شده را در یک مؤسسه الهیات معتبر که معمولاً توسط آن فرقه مذهبی مورد نیاز یا به رسمیت شناخته شده است، گذرانده‌اند کهشامل رونوشت‌ها، برنامه درسی و اسنادی باشد که نشان دهد مؤسسه الهیات توسط فرقه معتبر شناخته شده می‌باشد.

اگر فرقه به تحصیلات الهیات تجویز شده نیاز نداشته باشد، درخواست کننده باید موارد زیر را ارائه دهد:

 • الزامات فرقه مذهبی برای انتصاب به خدمت؛
 • فهرستی از وظایفی که به موجب انتصاب انجام می شود.
 • سطوح تشریفات فرقه، در صورت وجود
 • شواهدی که کارمند مذهبی شرایط فرقه را برای انتصاب کامل کرده است.

لطفاً به یاد داشته باشید که یک کپی تکراری از فرم I-129 و کلیه مدارک پشتیبانی ارائه دهید. عدم ارسال نسخه‌های تکراری ممکن است منجر به تأخیر در صدور ویزای غیر مهاجرتی خارج از کشور از سوی وزارت امور خارجه ایالات متحده شود.

بازرسی در محل

بر اساس مقررات 8 CFR 214.2(r)(16)، USCIS می‌تواند بازرسی در محل را قبل یا بعد از تصمیم نهایی در مورد درخواست انجام دهد. اگر قبل از تصمیم گیری نهایی بازرسی انجام دهیم، تکمیل موفقیت آمیز بازرسی شرط تایید دادخواست شما خواهد بود. سازمان مذهبی باید نشانی فیزیکی محل کار ذینفع را ارائه دهد، حتی اگر آن آدرس با آدرس پستی یکسان نباشد، بنابراین در صورت تشخیص مناسب بودن صحت اطلاعات و شواهد پشتیبان در دادخواست، می‌توانیم بازرسی از محل انجام دهیم.

علاوه بر این، ممکن است محل کار ذینفع را بررسی کنیم تا ساعات کار، غرامت و وظایف ذینفع را بسنجیم. همچنین ممکن است در موارد مشکوک به عدم انطباق با شرایط طبقه بندی ویزا یا در مواردی که نهاد درخواست کننده از آخرین بایگانی خود دستخوش تغییرات اساسی شده، بازرسی پس از داوری را تکمیل کنیم. ما برای اطمینان از یکپارچگی برنامه و جلوگیری از تأخیر بی‌رویه در فرآیند قضاوت، تمام بازرسی‌های محل را از نزدیک زیر نظر داریم.

تایید پس از درخواست

پس از تایید درخواست شما، پست کنسولی تعیین می‌کند که آیا واجد شرایط دریافت ویزای غیر مهاجرتی R-1 هستید یا خیر. گمرکات و حفاظت مرزی ایالات متحده (CBP) مانند تمام افرادی که در بنادر ورودی ظاهر می‌شوند، تعیین می‌کند که آیا ذینفع ممکن است در ایالات متحده پذیرفته شود یا خیر. کارگران معاف از ویزا باید فرم اصلی I-797، اطلاعیه اقدام، را به عنوان مدرک تایید شده فرم I-129 در بندر ورودی ارائه دهند. برای اطلاعات بیشتر در مورد پردازش درخواست ویزا و هزینه های صدور، به صفحه وب ویزای کار موقت وزارت امور خارجه مراجعه کنید.

مدت اقامت ویزای R-1 آمریکا

مدت اقامت ویزای R-1 آمریکا

ما وضعیت R-1 را برای یک دوره اولیه پذیرش تا سی ماه و تمدیدهای بعدی تا سی ماه دیگر اعطا می‌کنیم. کل مدت اقامت شما در ایالات متحده در طبقه بندی R-1 نمی‌تواند بیش از پنج سال (شصت ماه) باشد. ما فقط زمان صرف شده فیزیکی در ایالات متحده در وضعیت معتبر R-1 را به عنوان حداکثر مدت اقامت در نظر می‌گیریم.

اگر فرم I-94، رکورد ورود/خروج را از CBP با دوره اولیه پذیرش بیش از حداکثر سی ماهه قانونی دریافت کنید، باید این خطا را به یک افسر CBP در بندر ورودی که فرم I. -94 یا در انتظار دفتر بازرسی CBP. I را صادر کرد، گزارش دهید. از فرم I-102، درخواست جایگزینی/سند ورود-خروج اولیه غیر مهاجر، برای درخواست اصلاح یک خطای CBP در فرم I-94 استفاده نکنید. ما نمی‌توانیم فرم I-94 را اصلاح کنیم. نه شما و نه شاکی بابت خطا جریمه نخواهید شد. با این حال، اگر از حداکثر پنج سال قانونی تجاوز کنید، شاید این خطا بر مزایای مهاجرت آینده‌تان تأثیر بگذارد.

اگر در فرم I-94 شما دوره اولیه پذیرش بیش از سی ماه ذکر شده و شما باید بیش از سی ماه بمانید، می‌توانید قبل از پایان دوره سی ماهه پذیرش درخواست تمدید اقامت کنید. قبل از درخواست برای ویزای جدید غیرمهاجرتی R-1 (با حداکثر اقامت پنج ساله جدید)، باید یک سال خارج از ایالات متحده باشید.

این محدودیت های زمانی در مورد کارگران مذهبی که به طور مداوم در ایالات متحده اقامت نداشته‌اند و اشتغال آنها در ایالات متحده فصلی، متناوب یا در مجموع شش ماه یا کمتر در سال بوده، اعمال نمی‌شود. این محدودیت‌ها همچنین برای کارگران مذهبی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند و برای کار پاره‌وقت به ایالات متحده رفت و آمد می‌کنند، اعمال نمی‌شود.

قصد دوگانه

کارمندان مذهبی غیرمهاجر باید قصد خروج از ایالات متحده را پس از پایان اقامت غیرمهاجر خود حفظ کنند. در عین حال، ما نمی‌توانیم درخواست غیرمهاجرتی، درخواست پذیرش اولیه، تغییر وضعیت یا تمدید اقامت در طبقه‌بندی R را صرفاً بر اساس درخواست گواهی کار دائمی ثبت شده یا تأیید شده یا درخواست ویزای مهاجرت رد کنیم.

خانواده دارندگان ویزای R-1 آمریکا

همسر یک کارمند مذهبی R-1 و فرزندان مجرد زیر 21 سال ممکن است واجد شرایط طبقه بندی R-2 باشند. افراد وابسته به R-2 مجاز به کار بر اساس این طبقه بندی ویزا نیستند.

دارندگان ویزای B-1

وزیران و اعضای فرقه‌های مذهبی که به دنبال پذیرش موقت در ایالات متحده برای دوره‌های کوتاه مدت هستند، ممکن است در صورتی که فعالیت‌های آن‌ها تحت دسته بازدیدکنندگان غیرمهاجر B-1 مجاز باشد؛ واجد شرایط پذیرش به عنوان بازدیدکنندگان تجاری B-1 باشند. همچنین وزارت امور خارجه بر صدور ویزا نظارت دارد.

اطلاعیه پایان استخدام

متقاضی باید ظرف چهارده روز ، هر گونه تغییر در شغل کارمند مذهبی غیرمهاجر را به ما اطلاع دهد. برای اینکه کارگر مذهبی کارفرما را تغییر دهد، متقاضی جدید باید فرم جدید I-129، گواهینامه و شواهد حمایتی را ارسال کند. همچنین متقاضیان باید در مورد هرگونه پایان کار R-1 در یکی از آدرس‌های زیر به ما اطلاع دهند:

ایمیل: cscr-1earlyterminationnotif@uscis.dhs.gov

پست الکترونیکی:

وزارت امنیت داخلی ایالات متحده

خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده

مرکز خدمات کالیفرنیا

Attn: BCU Section Chief

P.O. Box 30050

Laguna Niguel, CA 92607-3004

ویزای R-1 آمریکا - تغییر محل کار

تغییر محل کار

تغییر در محل کار ممکن است یک تغییر اساسی در شرایط و ضوابط استخدامی که در درخواست تایید شده اصلی R-1 مشخص شده، باشد. اگر تغییر اساسی در شرایط یا شرایط استخدام (یا صلاحیت ذینفع) وجود داشته باشد، شاید از شاکی خواسته شود که قبل از انتقال ذینفع به محل کار جدید، یک دادخواست اصلاحی ارائه کند و تأییدیه دریافت کند.

اگر پیش‌بینی می‌شود که بین مکان‌های مختلف در یک سازمان بزرگ‌تر جابه‌جا شوید، آن سازمان باید دادخواست را ارائه کند. سازمان درخواست‌کننده می‌تواند با علامت زدن کادر F در قسمت دوم  فرم I-129، یک دادخواست اصلاح‌شده، همراه با هزینه، ارسال کند.

فرم ارزیابی رایگان مهاجرت به آمریکا

منبع: uscis.gov

اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها