ویزای O-1 آمریکا؛ مخصوص افرادی با توانایی و دستاوردهای فوق‌العاده

6
ویزای O-1 آمریکا؛ مخصوص افرادی با توانایی و دستاوردهای فوق‌العاده

ویزای O-1 آمریکا، از ویزاهای غیر مهاجرتی و موقت است که مناسب افراد دارای توانایی‌های فوق العاده‌ای در علوم، هنر، آموزش، تجارت، یا دو و میدانی است، یا دارای سابقه موفقیت‌های فوق العاده در صنعت فیلم یا تلویزیون بوده و به خاطر آن دستاوردها در سطح ملی یا بین‌المللی به رسمیت شناخته شده‌اند.

ویزای O معمولاً به صورت‌های زیر تعریف می‌شود:

  • O-1A افراد دارای توانایی فوق العاده در علوم، آموزش، تجارت، یا ورزش (به استثنای هنر، تصاویر متحرک یا صنعت تلویزیون.)
  • O-1Bافراد دارای توانایی فوق العاده در هنر یا دستاوردهای خارق العاده در صنعت تصویر متحرک یا تلویزیون.
  • O-2 افرادی که یک هنرمند یا ورزشکار O-1 را برای کمک در یک رویداد یا اجرای خاص همراهی می کنند.
  • O-3 افرادی که همسر یا فرزندان دارندگان ویزای O-1 و O-2 هستند.

شرایط مورد نیاز برای دریافت ویزای O-1 آمریکا

برای اینکه واجد شرایط دریافت ویزای O-1باشید، باید توانایی خارق‌العاده‌ای را با تحسین مستمر ملی یا بین‌المللی، یا سابقه دستاوردهای خارق‌العاده در صنعت فیلم و تلویزیون نشان دهید، و نیز موقتاً برای ادامه کار به آمریکا آمده باشید.

توانایی فوق‌العاده در زمینه‌های علمی، آموزشی، تجاری یا دو و میدانی به معنای سطحی از تخصص است که نشان می‌دهد شما جزء معدود افرادی هستید که به بالاترین حد خود رسیده‌اید. توانایی فوق العاده در عرصه هنر یعنی تمایز. تمایز یعنی سطح بالای موفقیت در عرصه هنر. سطح مهارت بالا یعنی اینکه شما در حوزه‌ای تخصصی از بقیه یک سرو گردن بالاترید.

برای اینکه واجد شرایط اخذ ویزای O-2 باشید بایستی بخشی از عملکردهای حیاتی و مهارت‌های دارنده ویزای 0-1 را داشته باشید. منظورمان آن دسته از مهارت‌هایی است که ماهیت کلی ندارند و به راحتی توسط یک کارگر آمریکایی انجام نمی‌شوند.

فرآیند درخواست ویزای O-1 آمریکا

فرآیند درخواست ویزای O-1 آمریکا

کارفرما، نماینده آمریکا، یا کارفرمای خارجی از طریق یک نماینده آمریکایی باید فرم درخواست I-129 را با مدارک مورد نیاز مطابق دستورالعمل فرم، از طرف شما تشکیل دهد. کارفرما یا نماینده شما نمی‌تواند بیش از یک سال قبل از اینکه واقعاً به خدمات شما نیاز داشته باشد درخواست ارائه دهد. کارفرما یا نماینده شما برای جلوگیری از تاخیر، باید فرم I-129 خود را حداقل 45 روز قبل از تاریخ استخدام ارسال کند.

خواهان علاوه بر فرم I-129، باید مدارک مستندی را که در زیر بحث شده، ارائه دهد:

مشاوره

متقاضی باید نظر مشورتی کتبی از یک گروه همتا (از جمله سازمان‌های کارگری) یا فردی با تخصص در حوزه توانایی ذینفع ارائه کند. اگر درخواست O-1 برای فردی با دستاوردهای فوق‌العاده در سینما یا تلویزیون باشد، مشاوره باید از یک اتحادیه کارگری مناسب و یک سازمان مدیریتی با تخصص در حوزه توانایی ذینفع باشد. وقتی یک مشاوره شامل واترمارک یا سایر علائم متمایز برای تأیید صحت سند باشد، متقاضیان باید نسخه حاوی واترمارک یا سایر علائم متمایز را به USCIS ارائه دهند.

کپی اسنادی که فاقد واترمارک مناسب یا سایر علائم متمایز هستند ممکن است باعث ایجاد شک و تردید در مورد صحت سند و نیز تاخیر در پردازش شود.  مثلا USCIS ممکن است از متقاضی درخواست کند که نسخه اصلی سند را ارسال کند. درخواست‌کنندگان برای جلوگیری از تأخیر در پردازش، باید اطمینان حاصل کنند که نسخه مناسب را ارسال کرده‌اند و هرگونه علامت مرتبط یا سایر علائم متمایز خوانا است.

استثنائات در مشاوره

اگر کارفرما یا نماینده شما بتواند نشان دهد که یک گروه همتای مناسب، از جمله یک سازمان کارگری، وجود ندارد، آنگاه تصمیم خود را بر اساس شواهدی که آنها در حمایت از فرم I-129 ارائه می‌کنند، قرار خواهیم داد. اگر توانایی فوق‌العاده‌ای در زمینه هنر دارید و به دنبال پذیرش مجدد برای انجام خدمات مشابه در مدت دو سال از تاریخ مشاوره قبلی هستید، شاید از آیتم مشاوره چشم پوشی کنیم. کارفرما یا نماینده شما باید یک درخواست معافیت و یک کپی از مشاوره قبلی را همراه با دادخواست ارسال کند

قرارداد بین خواهان و ذینفع

خواهان باید یک نسخه از هر قرارداد کتبی بین شما و خواهان یا خلاصه ای از شرایط قرارداد شفاهی که بر اساس آن استخدام خواهید شد ارائه کند.

برنامه سفر

درخواست‌کننده باید توضیحی درباره ماهیت رویدادها یا فعالیت‌ها، تاریخ شروع و پایان رویدادها یا فعالیت‌ها و یک نسخه از هر برنامه سفر برای رویدادها یا فعالیت‌ها، در صورت وجود، ارائه دهد و همچنین باید ثابت کند که رویدادها یا فعالیت‌هایی در زمینه توانایی فوق‌العاده شما برای مدت اعتبار درخواستی مانند برنامه سفر برای یک تور یا مجموعه‌ای از رویدادها وجود دارد.

نمایندگان

نماینده آمریکایی، نماینده هم شما و هم کارفرما، یا هر شخص یا نهادی که از طرف کارفرما مجاز است برای کارفرما یا به جای او به عنوان نماینده اقدام کند.

مدارک مورد نیاز برای دریافت ویزای O-1 آمریکا

خواهان باید شواهدی ارائه دهد که نشان دهنده توانایی فوق‌العاده شما در علوم، هنر، تجارت، آموزش، یا ورزش، یا موفقیت خارق العاده در صنعت فیلمبرداری باشد.

سوابق شما باید شامل حداقل سه نوع مختلف از اسناد مربوط به موارد ذکر شده در مقررات، یا شواهد قابل مقایسه در شرایط خاص باشد، و به طور کلی نشان دهد که شما استانداردهای مربوطه را برای طبقه‌بندی رعایت می‌کنید.

فرآیند درخواست ویزای O-2 آمریکا

فرآیند درخواست ویزای O-2 آمریکا

کارفرما یا نماینده شما باید فرم درخواست  I-129را برای یک کارگر غیرمهاجر از طرف شما همراه با مدارک مورد نیاز مطابق دستورالعمل فرم ارسال کند. آنها باید در ارتباط با خدمات یک هنرمند یا ورزشکار O-1 برای شما درخواست دهند، اما شما و هنرمند یا ورزشکار O-1 باید هر کدام فرم I-129 خود را داشته باشید. کارفرما یا نماینده شما نمی‌تواند فرم I-129 شما را بیش از یک سال قبل از شروع به کار هنرمند یا ورزشکار ارائه دهد. کارفرما یا نماینده شما برای جلوگیری از تأخیر، باید فرم I-129 خود را حداقل 45 روز قبل از تاریخ استخدام ارائه کند.

خواهان علاوه بر فرم I-129، باید مدارک مستندی را که در زیر بحث شده، ارائه دهد:

مشاوره

اگر از فردی با توانایی فوق‌العاده در رشته‌های دو و میدانی یا هنر حمایت می‌کنید، مشاوره باید از سازمان کارگری مناسب باشد. یا اگر از فردی با دستاوردهای فوق‌العاده در فیلم‌های سینمایی یا تلویزیونی حمایت می‌کنید، مشاوره باید از یک سازمان کارگری مناسب و یک سازمان مدیریت با تخصص در زمینه مهارتی مربوطه باشد.

مدارک مورد نیاز دریافت ویزای O-2 آمریکا

شواهد باید ضروری بودن، مهارت‌های حیاتی و تجربه فعلی شما را با ذینفع O-1 و اینکه شما تجربه قابل توجهی در انجام مهارت‌های حیاتی و خدمات پشتیبانی ضروری برای O-1 دارید، مشخص کند.

شواهد در مورد یک فیلم سینمایی یا تولید تلویزیونی خاص، باید ثابت کنند که تولید قابل توجهی، از جمله پیش و پس از تولید، در خارج از آمریکا انجام شده است. مشارکت مستمر برای تکمیل موفقیت آمیز تولید ضروری است.

پس از تایید دادخواست شما

وقتی درخواست شما تایید شود، می‌توانید برای کسب ویزای خود در سفارت یا کنسولگری آمریکا درخواست دهید.

مدت اقامت / تمدید اقامت

دوره اولیه اقامت: تا سه سال

تمدید اقامت: زمان مورد نیاز شما برای انجام رویداد یا فعالیت اولیه را به صورت تدریجی، حداکثر تا یک سال، تعیین می‌شود.

شما به عنوان یک غیر مهاجر، می‌توانید علاوه بر مدت زمان معتبر درج شده، یک دوره حداکثر 10 روه ز قبل از شروع دوره اعتبار و 10 روز پس از اتمام دوره اعتبار، در آمریکا پذیرفته شوید.  شما فقط مجاز به کار در طول دوره اعتبار درخواست هستید.

تمدید اقامت

اگر برای ادامه یا تکمیل همان رویداد یا فعالیت نیاز به تمدید اقامت خود دارید، کارفرما یا نماینده شما باید اسناد زیر را به USCIS ارسال کند:

  • فرم I-129، دادخواست برای یک کارگر غیرمهاجر
  • یک کپی از فرم I-94، سابقه ورود/خروج
  • توضیحات دلایل تمدید

برای کمک پردازش درخواست، بیانیه باید رویداد یا فعالیتی را که مبنای تأیید اولیه بوده است، توصیف کند و تأیید کند که برنامه افزودنی مورد نیاز است تا بتوانید همان رویداد یا فعالیتی را که شرح داده شد ادامه دهید یا تکمیل کنید.بهتر است وضعیت غیرمهاجر، و هرگونه مدارک حمایتی را برای تمدید اقامت خود ارائه دهید.

ویزای O-1 آمریکا - خانواده دارندگان ویزای O-1 و O-2

خانواده دارندگان ویزای O-1 و O-2

اگر همسر و فرزندان زیر 21 سال دارید، ممکن است واجد شرایط درخواست ویزای غیر مهاجرتی O-3 باشند، که مشروط به همان شرایط پذیرش و محدودیت‌های شما خواهد بود. اعضای خانواده‌تان شاید نتوانند به عنوان فرد O  در آمریکا کار کنند اما می‌توانند با ویزای O-3 در تحصیل تمام وقت یا پاره وقت شرکت کنند.

تغییر کارفرمایان

اگر شما یک غیرمهاجر O-1 در ایالات متحده هستید و می‌خواهید کارفرمایان خود را تغییر دهید، کارفرمای جدید باید فرم I-129 را به دفتر USCIS که در دستورالعمل فرم فهرست شده است، ارسال کند. اگر یک نماینده دادخواست اصلی شما را ارائه کرده باشد، کارفرمای جدید شما باید یک دادخواست اصلاحی با شواهدی که نشان می‌دهد کارفرمای جدید شما هستند و درخواست تمدید اقامت ارائه کند.

تغییرات اساسی در شرایط و ضوابط استخدام

اگر در شرایط و ضوابط استخدام یا واجد شرایط بودن شما، تغییراتی غیر از اضافه شدن عملکردها یا تعهدات اضافی که نیاز به فردی با توانایی فوق العاده دارد، وجود داشته باشد، کارفرما یا نماینده شما باید فرم اصلاح شده I-129 را با مرکز خدماتی که دادخواست اصلی در آنجا ثبت شده است.

ورزشکاران

قوانین خاصی برای ورزشکاران حرفه ای O-1 وجود دارد. اگر از تیمی به تیم دیگر مبادله می‌شوید، مجوز استخدام با تیم جدید به مدت 30 روز ادامه می‌یابد، در این مدت کارفرمای جدید باید فرم جدید I-129 را ارائه دهد. پر کردن فرم جدید I-129 در این دوره 30 روزه، مجوز استخدام شما را حداقل تا زمانی که به دادخواست شما رسیدگی کنیم، تمدید می‌کند. اگر کارفرمای جدید فرم جدید I-129 را ظرف 30 روز پس از معامله ارائه نکند، مجوز استخدام خود را از دست می دهید. اگر فرم جدید I-129 شما را رد کنیم، مجوز استخدام خود را نیز از دست می دهید.

هزینه بازگشت به کشور مبدا

اگر کارفرمای شما به دلایلی غیر از استعفای داوطلبانه شما کار شما را خاتمه دهد، باید قبل از ورود به ایالات متحده هزینه معقول حمل و نقل بازگشت به آخرین محل اقامت شما را بپردازد. اگر نماینده ای برای کارفرما دادخواست داد، نماینده و کارفرما به طور مساوی مسئول پرداخت این هزینه‌ها هستند.

فرم ارزیابی رایگان مهاجرت به آمریکا

منبع: uscis.gov

اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها