آیا به عنوان تبعه خارجی، واجد شرایط دریافت کارت سلامت در کانادا هستم؟

18
As a foreign national am I eligible for a health card in Canada

دسترسی بیمه درمانی همگانی برای توابع خارجی کانادا، چه برای مقیمان دائمی و چه مقیمان موقتی، در استان/ منطقه مقصدتان، حائز اهمیت است.

عدم ثبت نام برای بیمه درمانی، ممکن است شما را مجبور به پرداخت هزاران دلار در مواقع نیاز سازد.

برای دستیابی به بیمه درمانی همگانی در استان مقصدتان، نیازمند کارت سلامت خواهید بود. قسمت بعدی شرایط مورد نیاز برای دریافت کارت سلامت در نه استان برتر کانادا برای تازه‌واردان انتاریو، بریتیش کلمبیا، آلبرتا و کبک را مشخص می‌کند.

انتاریو

برای داشتن صلاحیت دریافت کارت سلامت در انتاریو، تبعه‌های خارجی می‌بایست حداقل دارای یکی از ”شرایط فرعی” زیر، که توسط دولت انتاریو مشخص شده، باشند.

یادداشت:‌ در انتاریو، انتظار برای دریافت پوشش بیمه درمانی استانی همگانی توسط تازه‌واردان ضروری نیست.

متقاضی باید مقیم انتاریو بوده و همچنین :

 • شهروند کانادایی، فردی بومی (تحت پوشش لایحه فدرال هندی‌)‌ ویا مقیم دائمی باشد.
 • متقاضی اقامت دائم در کانادا باشد*
 • دارای مجوز کاری معتبر** و تحت استخدام کارفرمای انتاریویی (به مدت حداقل ۶ ماه) باشد.
 • پناهنده رسمی یا افراد تحت حفاظت دیگر (طبق تعریف هیئت مدیره مهاجرت و پناهندگی کانادا) باشد.
 • دارای مجوز اقامت موقت باشد.
 • عضو روحانی که قانونا می‌تواند در کانادا بماند و در طی حداقل ۶ ماه آینده به کار در کلیسا مشغول باشد.

*به گفته دولت انتاریو، برای کسانی که درخواست اقامت دائمی خود را در مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC) ثبت کرده‌اند، صادق است. در صورتی که IRCC تایید کند درخواست شما را بازبینی کرده و واجد شرایط ثبت درخواست بوده‌‌اید، مشمول دریافت کارت سلامت خواهید بود. همچنین درخواست اقامت شما می‌بایست هنوز رد نشده باشد.

** این شرایط شامل حال تبعه خارجی دارای مجوز کاری معتبر تحت پوشش برنامه فدرال مراقبت از زیستن در محل کار یا برنامه فدرال کارکنان کشاورزی فصلی نیز می‌باشد.

یادداشت: متقاضیانی که بعد از انقضای مجوز کاری خود، وضعیت مهاجرتیشان را حفظ می‌کنند، می‌توانند با خدمات انتاریو تماس گرفته تا از شایستگی خود برای دریافت کارت سلامت، اطلاع حاصل کنند.

علاوه بر موارد بالا، متقاضیان می‌بایست برای گرفتن کارت سلامت حداقل:

 • به مدت ۱۵۳ روز در بازه ۱۲ ماهه در انتاریو حضور یابند.
 • به محض آغاز زندگی در انتاریو، از ۱۸۳ روز اول، حداقل ۱۵۳ روز را در انتاریو حضور داشته باشند.
 • انتاریو را به محل اقامت اولیه خود تبدیل کنند.

برای دسترسی به اطلاعات بیشتر درباره بیمه درمانی در انتاریو- شامل نحوه تقاضای کارت سلامت، مدارک مورد نیاز و خدمات پزشکی تحت پوشش برنامه بیمه درمانی انتاریو (OHIP) – اینجا را کلیک کنید.

بریتیش کلمبیا

برای بهره بردن از بیمه درمانی همگانی (شامل کارت سلامت) از طریق برنامه خدمات پزشکی بریتیش کلمبیا است، تازه‌واردان باید به عنوان مقیم بریتیش کلمبیا، تثبیت شده باشند.

طبق تعریف دولت استانی بریتیش کلمبیا، ”مقیم” کسی است که سه شرط زیر را داشته باشد:

 • شهروند کانادا بوده یا به طور قانونی مجاز به دریافت اقامت دائم آن کشور باشد.
 • خانه خود را در بریتیش کلمبیا بنا کند.
 • حداقل ۶ ماه در سال تقویمی* را در بریتیش کلمبیا حضور داشته باشد.

*شهروندان و مقیمان دائم کانادایی واجد شرایط که برای تعطیلات، خارج از استان به سر می‌برند، تنها تا هفت ماه از سال تقویمی اجازه غیبت دارند.

آیا به عنوان مقیم موقت بریتیش کلمبیا، واجد شرایط  دریافت کارت سلامت هستم؟

اگرچه شرایط بالا مخصوص مقیمان دائم بریتیش کلمبیاست، اما طبق گفته دولت استانی، ”برخی دارندگان مجوز تحصیل و/یا کار، برای دریافت خدمات پزشکی بریتیش کلمبیا، ”مقیم” محسوب می‌شوند. این مجوزها شامل مجوزهای کاری برنامه‌های کار در تعطیلات (صادر شده تحت پوشش لایحه محافظت از مهاجرت و پناهندگی فدرال،… دارای اعتبار حداقل شش ماه)   می‌باشند.

صلاحیت و شایستگی دارای شرایط نیز شامل حال مقیمان موقتی که وضعیت مهاجرتی خود را حفظ کرده‌اند می‌شود. برای دسترسی به اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

مهم است به یاد داشته باشیم، طبق قانون دولت استانی بریتیش کلمبیا، تازه‌واردان باید برای” باقی ماهی که اقامتشان را در آن دریافت کرده‌اند به علاوه دو ماه’ دیگر” منتظر بمانند تا صلاحیت دریافت بیمه درمانی همگانی (استانی) را داشته باشند.

اطلاعات بیشتر درباره درمان در بریتیش کلمبیا، از جمله سه برنامه همگانی درمانی در این استان، را می‌توان در این صفحه وب اختصاصی یافت.

آلبرتا

داشتن صلاحیت دریافت کارت سلامت و پوشش‌های درمانی مربوط به آن، نیازمند است مقیمان دائم شرایط زیر را داشته باشند:

 • داشتن حق قانونی حضور داشتن و ماندن در کانادا و تبدیل آلبرتا به اقامتگاه دائمیتان
 • تعهد به حضور در آلبرتا برای حداقل ۱۸۳ روز از هر بازه ۱۲ ماهه
 • عدم ادعای اقامت یا سودبردن تحت ادعای اقامت در استان، منطقه یا کشوری دیگر

علاوه بر شرایط بالا، مقیمان موقتی آلبرتا نیز شایسته دریافت پوشش درمانی همگانی می‌باشند. اگرچه این شایستگی بسته به دلیل ماندن فرد در آلبرتا، متفاوت است. توضیحاتی درباره صلاحیت دانشجویان بین‌المللی و شاغلین موقت به جزییات در زیر آورده شده است.

شاغلین موقت

برای داشتن صلاحیت دریافت بیمه همگانی، شاغلین موقت می‌بایست اقامت خود را تثبیت کرده و تا حداقل ۱۲ ماه، قصد اقامت و حضور در آلبرتا را داشته باشند. همینطور، طول مجوز کاری فرد برای واجد شرایط پوشش بودن، باید حداقل شش ماه باشد.

ویزای کشاورزی کانادا

دانشجویان بین‌المللی

طبق گفته دولت استانی دانشجویانی با مجوز تحصیلی ۱۲ ماهه که برای حداقل ۱۲ ماه در آلبرتا اقامت خواهند داشت، صلاحیت دریافت بیمه همگانی را دارند. اگر مجوز تحصیلی دانشجو، برای مدتی کمتر از ۱۲ ماه معتبر است، با گرفتن نامه‌ای از دانشگاه، می‌توانند بیمه را دریافت کنند. این نامه باید موارد زیر را تایید کند:

 • ثبت نام دانشجو
 • قصد دانشجو برای اقامت در آلبرتا برای حداقل ۱۲ ماه

یادداشت: طبق قانون آلبرتا، تازه‌واردان باید برای داشتن صلاحیت دریافت بیمه همگانی، به مدت سه ماه منتظر بمانند.

برای دسترسی به اطلاعات بیشتر درباره بیمه درمانی در آلبرتا- مثلا درمان‌های تحت پوشش برنامه بیمه درمانی آلبرتا و نحوه تقاضای کارت سلامت- اینجا را کلیک کنید.

کبک

در کبک، تازه‌واردان بالای ۱۸ سال، باید برای سه ماه منتظر بمانند* تا واجد شرایط دریافت بیمه درمان شوند.

*این بازه انتظار ممکن است برای تازه‌واردان از کشورهایی که قرارداد امنیت اجتماعی با کبک بسته‌اند، صدق نکند.

صلاحیت دریافت بیمه درمانی برای تبعه خارجی کبک به دو دسته تقسیم می‌شود: افراد مستقر در کبک و افرادی که موقتا در کبک اقامت دارند.

افراد مستقر در کبک

این گروه شامل تبعه خارجی با اقامت دائم، پناهندگان، افراد تحت حفاظت و … می‌باشد.

افراد این گروه در صورت داشتن شرایط زیر صلاحیت پوشش را دارند:

 • اقامتگاه اصلیشان* در کبک باشد.
 • برای ۱۸۳ روز یا بیشتر از سال تقویمی، در کبک حضور دارند.

*طبق تعریف دولت استانی، اقامتگاه اصلی ”مکانی است که معمولا به طور ثابت و دائم در آن زندگی می‌کنید” .

افرادی که موقتا در کبک اقامت دارند

این گروه شامل، و نه بسنده، به تبعه‌های خارجی است که:

 • دارای مجوز کاری معتبر برای بیش از ۶ ماه هستند.
 • دارای مجوز کارآموزی یا تحصیل از کشوری که قرارداد امنیت اجتماعی با کانادا را امضا کرده، می‌باشند.
 • همسر یا فرد وابسته (۱۸ تا ۲۵ سال) -دارای اجازه اقامت بیش از ۶ ماه- همراه شخصی هستند که واجد یکی از شرایط بالاست.

افراد این گروه، در صورت تبعیت از قانون حضور در کبک- که بر طبق آن افراد نمی‌توانند برای بیش از ۲۱ روز متوالی، خارج از کبک باشند- واجد شرایط دریافت پوشش درمانی هستند.

برای اطلاعات بیشتر درمورد بیمه درمانی در کبک، از جمله نحوه درخراست کارت سلامت، به این لینک مراجعه کنید.

فرم ارزیابی رایگان مهاجرت به کانادا

منبع: https://www.cicnews.com

اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها