پخش زنده – تحلیل حقوقی و اخبار مهاجرت به کانادا و آمریکا با افشین یزدانی

جمعه‌ها ساعت ۲۱:۰۰ به وقت ایران ۲۱:۰۰ به وقت تورنتو

باز پخش: شنبه ساعت ۲۱:۰۰ به وقت ایران ۲۱:۰۰ به وقت تورنتو

Loading